پایان نامه ارشد: رابطه اجتناب مالياتي با فعاليت هاي مسئولانه اجتماعي در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

3-5-2- تفسير متغيرهاي تحقيق

   متغير مستقل:

متغير مستقل مورد استفاده در الگوي رگرسيوني اين تحقيق مسئوليت پذيري اجتماعي مي­باشد.

   متغير هاي وابسته:

متغيرهاي وابسته مورد استفاده در الگوي شماره “2”اين تحقيق به شرح زير مي­باشد:

اولين معيار اندازه گيري اجتناب مالياتي، نرخ موثر ماليات نقدي ( ) مي­باشد که از طريق تقسيم وجه نقد پرداختي بابت ماليات بر سود قبل از کسر ماليات محاسبه مي­گردد. نرخ موثر ماليات نقدي محدوديت­هاي عمده گوناگون مرتبط با نرخ موثر ماليات تعهدي را حل مي­نمايد. اول: تا زمانيکه نرخ موثر ماليات تعهدي مستثني از ذخيره­هاي ماليات بالقوه ناشي از فعاليت­هاي اجتناب مالياتي است (که موجب به وجود آمدن اختلاف موقت ماليات  مي­شود)، اين نرخ تنها منعکس کننده صرفه جويي­هاي مالياتي ناشي از استراتژي­هاي برنامه ريزي مالياتي خواهد بود که باعث بوجود آمدن هر دو اختلاف دائم و موقت ماليات مي شود. ( و  )

ثانياً نرخ موثر ماليات تعهدي شامل بدهي­هاي احتمالي مالياتي مرتبط با عدم قطعيت در مورد وضعيت مالياتي شرکت در هنگام ارائه اظهار نامه مالياتي خواهد بود و ممکن است باعث ارزيابي کمتر از واقع ميزان فرار مالياتي واحد تجاري گردد. در مقابل ذخيره ماليات هيچگونه تاثيري بر روي نرخ موثر ماليات ندارد که اين امر مي­تواند بطور صحيح تري منعکس کننده اجتناب مالياتي واحد تجاري بر اساس اظهارنامه ابرازي خود باشد.

دومين معيار اندازه گيري اجتناب مالياتي، نرخ موثر ماليات نقدي بلندمدت(  )مي­باشد که نحوه اندازه­گيري آن از تقسيم مجموع وجوه نقد پرداختي بابت ماليات در طي 4 سال بر مجموع سود قبل از کسر ماليات همان دوره بدست مي­آيد. ديرنگ و همکاران در سال 2008 از همين معيار براي سنجش اجتناب مالياتي استفاده کردند.

معيار سوم اندازه گيري اجتناب مالياتي، اختلاف دائمي ماليات ( ) مي­باشد که از طريق اختلاف بين ماليات ابرازي و ماليات طبق برگ تشخيص صادره از سوي اداره دارايي تقسيم بر مجموع دارايي­ها ي اول دوره بدست مي­آيد. فرانک و همکاران ( 2009 ) از همين معيار براي
اندازه­گيري اجتناب مالياتي استفاده کرد. اين معيار تنها بيانگر استراتژي­هاي اجتناب مالياتي ناشي از اختلاف دائمي نرخ ماليات خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير مي­باشد:

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي با فرمت ورد

Author: 92