پایان نامه ارشد: رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

2-20- تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي

  • بررسي رابطه اجتناب مالياتي و ارزش شرکت: اين تحقيق توسط دساي و دارماپالا از اساتيد دانشگاه هاروارد و ميشيگان در سال 2009 به روش OLS انجام شد. براي اندازه­گيري متغير اجتناب مالياتي از تفاوت سود گزارش شده به سهامداران و سود سود مشمول ماليات ابرازي به حسابرسان مالياتي استفاده شد. ميزان شکاف بين دو گزارش ياد شده به
    پوشش­هاي مالياتي به کار رفته نسبت داده شده است.

نتايج اين تحقق نشان مي­دهد که ميانگين تاثير اجتناب مالياتي بر ارزش شرکت قابل توجه و معنادارنيست. اما در شرکت­هايي که داراي مکانيزم حاکميت شرکتي کارآمد و قوي هشتند، تاثير اجتناب مالياتي بر ارزش شرکت معنادار و مثبت مي­باشد. شفاف سازي و روان سازي در قوانين مالياتي بر توانايي شرکت­ها جهت استفاده­ي بيشتر از معافيت ها و کاهش ماليات پرداختي خواهد افزود. همچنين نتايج تحقيق بيانگر اين مطلب بود که انتقال منابع از دولت به مالکان از طريق اجتناب مالياتي با تضاد نمايندگي ميان مالکان و مديران مرتبط مي­باشد.

2- بررسي رابطه شکاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات با مديريت سود

اين پژوهش توسط دريک و هانلون در سال 2005 در آمريکا انجام گرفت.

نتايج تحقيق بيان مي­دارد که اختلاف کمتر بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات نشان­دهنده مديريت سود بالا و کيفيت پايين گزارشات مالي مي­باشد. شکاف بيشتر بين سود گزارش شده به مالکان و سود مشمول ماليات گزارش شده توسط حسابرسان مالياتي نشانگر اين است که مديريت سود کمتر و شفافيت گزارشات مالي بالا مي باشد.

3-  بررسي رابطه شکاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات

اين پژوهش توسط وانگ در سال 2010 انجام شده است. نتايج بدست آمده از اين تحقيق بيان مي­دارد که شرکت­هاي با شفافيت بالا در گزارشگري، اجتناب مالياتي با ارزش شرکت رابطه مثبت معناداري دارد. نتايج اين پژوهش با نظريه­اي که بيان مي­دارد افشاي شرکتي، نظارت بر عملکرد مديران را آسان مي­کند و نگراني افراد برون سازماني را در خصوص هزينه­هاي پنهان مرتبط با اجتناب مالياتي کاهش مي­دهد، سازگاري دارد.

4-  بررسي رابطه اجتناب مالياتي و ريسک سقوط قيمت سهام

اين تحقيق توسط جونگ در سال 2010 در دانشگاه هنگ کنگ به روش OLS انجام گرفته است.

نتايج اين تحقيق بيانگر وجود رابطه مستقيم و معنادار بين اجتناب مالياتي و ريسک سقوط قيمت سهام آتي مي­باشد. اين نتيجه با نظريه­اي که بيان مي­دارد اجتناب مالياتي سوء استفاده مديريت را تسهيل مي­کند و اخبار بد فعاليت­ها براي چندين دوره انباشته مي­شود براي اينکه مديريت
مي­خواهد جايگاه شغلي خود را حفظ کند. زماني که دوره تصدي مديريت به اتمام رسيد، اخبار بد انباشته شده به يک باره افشا مي­گردد و منجر به سقوط قيمت سهام مي­گردد. اما اگر در شرکت مکانيزم افشاي کارآمد و قوي مثل سهامداران نهادي و تجزيه و تحليل­هاي صورت گرفته از گزارش­هاي مالي شرکت وجود داشته باشد، همه اخبار بد انباشته نمي­شوند که در صورت انتشار يک جاي آنها، کاهش شديد قيمت سهام اتفاق بيفتد، مطابقت دارد.

5- رابطه پاداش مديريت، گزارشگري غير شفاف مالي و عملکرد آتي شرکت:

اين تحقيق توسط رگو و ويلسون در سال 2008 انجام شده است. نتايجي که از اين تحقيق حاصل شده است بيانگر اين است که گزارشگري غير شفاف مالياتي با پاداش دريافتي مديريت رابطه­ي مثبت معناداري دارد و اين رابطه در شرکت­هايي که داراي مکانيزم حاکميت شرکتي ضعيف هستند، قوي­تر مي­باشد. همچنين در اين تحقيق هيچگونه مدارک و اسناد قابل اتکايي مبني بر اين که گزارشگري غير شفاف مالياتي و پاداش پرداختي به مديران بر ميزان عملکرد آتي شرکت تاثير معناداري داشته باشد مشاهده نشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير مي­باشد:

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي با فرمت ورد

Author: 92