پایان نامه ارشد رابطه بین رتبه‌ بندی شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی و میزان افشای اختیاری اطلاعات در شرکت‌ های پذیرفته‌شده در بورس

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- نتایج آزمون فرضیات                                                                  

نتایج آزمون فرضیات به شرح زیر است:

فرضیه اول

هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن بیشتر است“.

برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از رتبه‌بندی شرکت‌ها که با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی شاخص‌های مالی و غیر‌مالی به دست آمد، استفاده گردید. هم چنین میزان افشای اختیاری با استفاده از 70 شاخص که بر اساس مدل بوتوسان(1997) تهیه و تنظیم گردیده بودند، تعیین گردید.

در فرضیه اول پژوهش متغیر میزان افشای اختیاری اطلاعات به عنوان متغیر وابسته و رتبه شرکت بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی به عنوان متغیر مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. بعلاوه مالکیت مدیر، متوسط بازدهی سهام، نسبت ارزش بازار به دفتری و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی درنظر گرفته شدند. در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول 9-4 مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از 05/0 می‌باشد نشان می­دهد که میان رتبه‌بندی و افشاء اختیاری در سطح 95 درصد رایطه­ی معناداری وجود ندارد.

درمورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكراست كه از بين شش متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد تنها متغير بازدهی معني‏دار است و دیگر متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند.

تحقیقی که توسط کاو و همکاران در سال 2013 تحت عنوان اینکه “آیا شهرت شرکت بر کیفیت افشای اختیاری اهمیت دارد” با تمرکز بر تعداد و تداوم و دقت پیش‌بینی سود به عنوان معیار کیفیت افشای اختیاری به این نتیجه دست یافتند که شرکت‌ها با شهرت بالاتر، نسبت به دیگر شرکت‌ها، تمایل بیشتری به انتشار پیش‌بینی سود دارند. هم‌چنین، پیش‌بینی سود آنها با دقت بیشتری صورت می‌گیرد.

در تحقیق آنان شهرت شرکت با استفاده از فهرست هزار شرکت برتر آمریکا که هرساله در مجله فورچون منتشر می گردد، لحاظ شده که در این فهرست،رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس معیارهای تواناییجذب و نگهداشتنیروی انسانی ماهر، کیفیت مدیریت، مسئولیت پذیری اجتماعی و توجه به محیط زیست ، خلاقیت و نو‌آوری ، کیفیت تولیدات یا خدمات، ، ارزش سرمایه‌گذاری بلند مدت، صحت مالی، استفاده بهینه از منابع و اثربخشی در تجارت جهانی انجام می پذیرد. بعلاوه انتشار پیش‌بینی سود، تعداد، تداوم و دقت آن به عنوان معیار کیفیت افشای اختیاری در نظر گرفته شده است.

در فصل چهارم پژوهش حاضر، نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که میانگین نمره افشای اختیاری، در حدود 0.32 است که این نشانه کم توجهی شرکت‌ها به موضوع افشای اختیاری است. بنابراین به نظر می رسد احتمالا با توجه به شرایط موجود در ایران و کم توجهی به موضوع شفاف سازی و افشای اطلاعات و نهادینه شدن فرهنگ پنهانکاری و کمبود پاسخگویی مناسب در قبال مسئولیت های به عهده گرفته شده، از دلایل تفاوت نتایج این پژوهش با تحقیقات قبلی باشد.

 فرضیه دوم

” بین تغییر رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری رابطه وجود دارد.”

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول 13-4مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t تغییرات رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از 05/0 می‌باشد نشان می­دهد که تغییر رتبه‌بندی موجب تغییر افشاء اختیاری نمی‌شود و  در سطح 95 درصد رایطه­ی معناداری وجود ندارد.

در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر است كه از بين شش متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد هیچ کدام از  متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های تحقیق:

تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات است که:

سوال 1- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر است؟

سوال 2- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری، رابطه وجود دارد؟

پایان نامه بررسی رابطه رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *