پایان نامه ارشد رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-3 تأثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه

شیوة مهمی که از طریق آن بازارهاي ثانویه به کاهش هزینۀ سرمایه کمک می کنند، ایجاد نقدشوندگی است. یک بازار ثانویه عمیق تر، از طریق کاهش ریسک عدم نقدشوندگی و در نتیجه کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، امکان افزایش سرمایه با هرینۀ کمتر را براي شرکت ها فراهم می سازد (Ellul and Pagano, .2004)

باتلر و دیگران( 2005) با استفاده از نمونه اي از داده هاي وسیع مربوط به عرضه هاي فصلی انجام شده از طریق شرکت هاي تأمین سرمایه به این نتیجه می رسند که کارمزدهاي دریافتی توسط شرکت هاي تأمین سرمایه براي تعهد پذیره نویسی و عرضه سهام در مورد شرکت هاي با نقدشوندگی بالا به مراتب کمتر از شرکت هایی است که سهام آنها از نقدشوندگی پایین تري برخوردار است. بر اساس برآورد این محققان، تفاوت کارمزد دریافتی شرکت هاي تأمین سرمایه در مقایسه شرکت هاي با بالاترین درجه نقدشوندگی سهام و شرکت هاي داراي پایین ترین میزان نقد شوندگی سهام در نمونه مورد مطالعه به طور متوسط در حدود 21 % بوده است. به این ترتیب شرکت ها می توانند از طریق بالا بردن درجه نقد شوندگی سهام خود در بازار هزینه افزایش سرمایه و تأمین مالی از محل منابع خارج از شرکت را به مقدار قابل ملاحظه اي کاهش دهند. به علاوه، بازار نقدشونده و کارا موجب جذب ناشران اوراق بهادار گردیده و از طریق فراهم کردن فرصت هاي گوناگون سرمایه گذاري، موفق به جذب سرمایه گذاران می شود و در نهایت امکان تأمین وجوه با هزینۀ اندك را براي شرکت ها به نحو مطلوبی فراهم می سازند.

2-3-4 نقدشوندگی عامل بهبود عملکرد شرکت ها و کل اقتصاد

بررسی فنگ[1] و دیگران (2009 ) در باره تأثیر نقد شوندگی سهام بر عملکرد و ارزش شرکت ها نشان می دهد که شرکت هاي با سهام نقدشونده تر از عملکرد بهتري (بر اساس معیار نسبت قیمت بازار شرکت به ارزش دفتري) برخوردارند.این نتیجه در مورد صنایع و شرکت هاي مختلف و بر مبناي معیارهاي مختلف اندازه گیري نقدشوندگی برقرار است. در واقع، نقدشوندگی از طریق افزایش محتواي اطلاعاتی قیمت هاي بازار و پاداش مدیران در ازای عملکرد، موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می گردد.

2-3-5 نقدشوندگی اوراق بهادار عامل مورد توجه در مدیریت سبد به همراه ریسک و بازده

امروزه سه عامل مهمی که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می گیرد شامل ریسک، بازده و نقد شوندگی است. به این ترتیب، یکی از عوامل مهمی که علاوه بر ریسک و بازده، در انتخاب هر نوع سرمایه گذاري از بین گزینه هاي مختلف سرمایه گذاري مدنظر است، نقدشوندگی این گزینه ها می باشد. براساس تئوري تفکیک بازار سرمایه، سرمایه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندي نیاز به نقدشوندگی، وجوه خود را در سرمایه گذاري هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه گذاري کنند. این قابلیت به معناي فروش سریع و تبدیل اوراق بهادار به وجه نقد است. درجه پایین نقد شوندگی به این معناست که سهم داراي ریسک عدم نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه گذاران براي سرمایه گذاري در این سهم بازده بالاتري انتظار دارند. اهمیت و ضرورت توجه به نقدشوندگی در سرمایه گذاري از آن جهت است که عملکرد سبد سرمایه گذاري را تحت تأثیر قرار می دهد و نقش مؤثري در استراتژي هاي تنوع بخشی دارایی ها بر عهده دارد .(Harford and Kaul, 2005)

همچنین،  نقدشوندگی تأثیر قابل توجهی بر نوسانات مقطعی بازده دارایی ها به عنوان یک مشخصه یا عامل ریسک بر جاي می گذارد و از این جهت در تعیین ترکیب مناسب سبد دارایی ها و ایجاد تنوع و انعطاف پذیري لازم در سبد به لحاظ ریسک و بازده نقش مهمی ایفا می کند ( .(Acharya and Pedersen, 2005

2-3-6 تأثیر نقدشوندگی بازار بر بازده سهام

مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر نقدشوندگی بر بازده سهام نشان می دهد که به طور معمول همبستگی مثبتی بین بازده سهام و نقدشوندگی کلی بازار وجود دارد. این نتیجه در بازارهاي توسعه یافته عمومیت دارد و برخی بررسی ها از قبیل جون[2] و دیگران (2003 ) وجود این رابطه را در بازارهاي نوظهور نیز مورد تأیید قرار داده است. در تحقیق جون که از نسبت گردش معاملات و ارزش معاملات[3] به عنوان معیارهاي نقدشوندگی استفاده شده است در سطح دو نوع تحلیل شامل مقطعی[4] و سري هاي زمانی[5] تأثیر نقدشوندگی کلی بازار بر بازده سهام مورد بررسی و تأیید قرار گرفته که با نتایج حاصل از مطالعات در بازارهاي توسعه یافته سازگار است,آمیهود (2002 ) نشان داد که در طی زمان، عدم نقدشوندگی با بازدهی اضافی پیش بینی شده سهام رابطه مستقیم دارد و در نتیجه بازدهی مورد انتظار سهام تا انداز هاي، بیانگر صرف عدم نقدشوندگی است .

Fang2

Jun1

Trading Value2

Cross-sectional3

Time-Series4

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *