پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

6-4 خلاصه فصل

برای  طبقه بندی، توصف و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای Excel، v20 SPSS و  v7.0.1 Eviews استفاده شده است.

در گام اول، آماره های توصیفی متغیر های مدل اصلی، که بتا ها از آن استخراج می شوند؛ مورد محاسبه قرارگرفتند.

در گام بعدی، جدول مربوط به درصد تغییرات پیش بینی شده با درصد تغییرات گزارش شده (واقعی)، با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، مورد تحلیل قرار گرفتند.

در بخش آمار استنباطی، به منظور بررسی پایا بودن داده ها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شد؛ که با توجه به نتایج حاصل، داده ها پایا بوده اند؛ در نتیجه  میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال­های مختلف ثابت بوده است. پس استفاده از این متغیرها در مدل باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمی­شود.

در گام بعدی، به منظور تشخیص نوع داده ها و تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون از آزمون چاو استفاده شد؛ آزمون نشان می دهد که آثار فردي يا گروهي وجود ندارد و بايد از روش داده­هاي پولد (تلفیقی) براي بر آورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود.

سپس آزمون های کلاسیک رگرسیون، برای پی بردن به نرمال بودن نمونه آماری ؛ استقلال خطا های رگرسیون و ناهمسانی واریانس ها  مورد استفاده قرار گرفتند؛ که نتیجه آن، نرمال بودن نمونه آماری و عدم وجود خود همبستگی را تایید کرد؛ ولی در مورد ناهمسانی واریانس، فرض صفر رد نشد، که به معنی وجود ناهمسانی واریانس است؛ در نتیجه واریانس ها متغیر ها دارای حداقل مربعات نیستند؛ برای رفع چنین مشکلی از حداقل مربعات استاندارد شده استفاده گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

بنابراین، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین میزان اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، شود.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با آشکار سازی میزان اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به منظور اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *