پایان نامه ارشد رشته حسابداری: رابطه بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد و نحوه تامین مالی شرکت ها

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

        5-1)مقدمه

در این فصل نخست خلاصه ای از تحقیق بیان می گردد،سپس نتایج تحقیق ارایه و تحلیل     می گردد و در ادامه فصل نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارایه خواهد شد.

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست هاي شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها مصروف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

اصولا” از قوانین مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده کرد و آن را به عنوان مشوق سرمایه گذاری وپس انداز به کار گرفت. اما مساله اصلی این است که آیا متن اصلاحی قوانین مالیاتی ایران در این جهت تدوین شده وآیا مشوق سرمایه گذاری در شرکتها می باشد؟ وآیا بر نحوه تامین مالی شرکتها تاثیر گذار بوده است؟

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته مي باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه ،در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید وبه منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.

یکی از محرکهای اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی ،افزایش سرمایه گذاری در کشورمی باشد که می تواند تخصیص صحیح ومطلوب منابع بین بخشهای مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به کار گیرد. سرمایه گذاری یکی از اجزاي مهم اقتصاد کلان می باشد و به عنوان یکی از عوامل مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری مطرح است. واقعیتی که نمی توان از آن چشم پوشی کرد ،آن است که احتیاج به نرخ رشد مطلوب ،احتیاج به سرمایه گذاری دارد.

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

لازم به ذکر است که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد بررسي قرار گرفته ومشخص گردیده است که میزان سود تقسیمی شرکتها بعد از تغییر نرخ مالیات بردرآمدافزایش یافته است(هادی نژاد، 1387).

از آنجایی که افزایش میزان سود تقسیمی شرکتها ، یکی از عوامل مهم در جهت رشد وتوسعه بازار سرمایه و رونق بخشی به آن می باشد ،پژوهش گر نتیجه گیری کرده است که یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات در زمینه رشد وشکوفایی بازار سرمایه تامین گردیده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال تحقیق:

در این تحقیق تلاش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده شود:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته است یا خیر؟

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92