پایان نامه ارشد شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-4-1-2کنترلهای ایجاد،نگهداشت،توسعه و مستند سازی سیستمهای کاربردی

این نوع کنترلها برای حصول اطمینان از تطابق عملکرد سیستم با انتظارات و نیازهای مطرح شده در مرحله طراحی مورد استفاده قرار می گیرند.

این کنترلها در مواقع زیر به کار می آیند ( همان منبع، 52 ):

  • هنگام ایجاد یک سیستم جدید
  • هنگام تغییر سیستم جدید
  • هنگام مستند سازی دستورالعمل ها و روش کارها

طراح سیستم،مسئولیت کلی طراحی سیستم را به عهده دارد.طراح سیستم، کاربران،حسابداران ، حسابرسان داخلی باید با همکاری یکدیگر و در قالب یک گروه در طراحی سیستم های جدید همکاری نمایند.

کاربران باید دائما” و به طور فعال در مرحله طراحی و پیاده سازی مشارکت داشته باشند چراکه اطلاعات اصلی در اختیار آن ها است و آن ها هستند که باید خروجی های سیستم را مورد تایید قرار دهند.کارکنان حسابداری و حسابرسی داخلی باید چگونگی پردازش اطلاعات برای رسیدن به خروجی های مورد نظر را تعیین کنند، همچنین آنها از آگاهی های لازم در مورد کنترل های ضروری که باید در سیستم گنجانده شود، برخوردار هستند(همان منبع، 52 ).

در مورد سیستم هایی که در دست بهره برداری هستند، ایجاد هرگونه تغییر یا اصلاح در سیستم صرفاً باید با تایید مدیریت و کاربران انجام پذیرد. در صورت ایجاد تغییر در سیستم، سیستم باید قبل از راه اندازی چندین بار آزمایش شود و در صورت صحت و تایید، به طور تمام و کمال مستند سازی شود( همان منبع، 53) .

چه در هنگام ایجاد یک سیستم جدید و چه در هنگام اعمال تغییر در یک سیستم موجود،   مستند سازی آن بسیار مهم و ضروری است. مستند سازی سیستم  یعنی مکتوب نمودن  کلیه  وجوه

کار، دستورالعمل استفاده، تغییر و نگهداری سیستم و خلاصه هر آنچه که به نحوی به پیاده سازی و بهره برداری از سیستم مرتبط میگردد. مطالعه مستندات سیستم برای حسابرسان می تواند بسیار اساسی و راهگشا باشد. در صورتیکه حسابرسان بخواهند از رایانه به عنوان ابزار حسابرسی استفاده نمایند، یکی از مهمترین مراحل کار آنها، ارزیابی مستند سازی و استفاده از مستندات به منظور شناخت سیستم و برنامه ریزی برای استفاده از رایانه خواهد بود ( همانجا).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92