پایان نامه ارشد شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

4-1  مقدمه

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های انجام شده بر مبنای روش تحقیقی که در فصل سوم به آن اشاره شد، در این فصل ارائه گردیده است.

ابتدا داده های پژوهشی مرتبط با ویژگی های جمعیت شناختی توصیف و نمودارهای مربوط به توزیع ویژگی ها ترسیم  و در ادامه جداول مربوط به داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها برای هر یک از سوالات، به تفکیک گزینه های طیف لیکرت ارائه می شود و به آزمون فرضیات مطرح شده با استفاده از آزمون های خی- دو(برای هریک از گروههای حسابرسی بطور جداگانه و سپس برای کل حسابرسان بطور یکجا)، دو جمله ای و t (آزمون t فقط برای داده هایی که توزیع آنها نرمال است استفاده می شود) پرداخته می­شود. همچنین با استفاده از آزمون رتبه­ای فریدمن موانع رتبه بندی و مقایسه خواهند گردید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92