پایان نامه ارشد شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام

دانلود پایان نامه

6

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

2-3-2- محتواي اطلاعاتي سود حسابداري

يكي از اهداف اصلي صورت‌هاي مالي گزارش اطلاعات درباره‌ي عملكرد مالي است. عملكرد مالي دربرگيرنده‌ي بازده منافع تحت كنترل واحد تجاري است. اطلاعات مربوط به عملكرد مالي در صورت سود و زيان جامع ارائه مي‌شود. اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه يك واحد تجاري تا چه ميزان در به كارگيري منابع خود موفق بوده است. تحليل اطلاعات مربوط به عملكرد مالي دوره‌هاي مختلف و تغييرات آن براي پيش‌بيني توان سودآوري آتي واحد تجاري نيز مفيد مي‌باشد. براساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي، صورت‌هاي عملكرد مالي در قالب موارد زير به اهداف گزارشگري كمك مي‌كند :

الف) ارائه اطلاعات به استفاده‌كنندگان به منظور قادر ساختن ايشان در امر بررسي ارزيابي‌هاي قبلي از عملكرد مالي دوره‌هاي گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزيابي‌هاي آن‌ها از عملكرد دوره‌هاي آتي.

ب) ارائه‌ي گزارشي از نتايج وظيفه مباشرت مديريت به منظور قادر ساختن استفاده‌كنندگان به ارزيابي عملكرد گذشته مديريت و ايجاد مبنايي جهت شكل‌گيري انتظارات آتي در مورد عملكرد مالي.

براساس بيانيه شماره يك هيأت استاندارهاي حسابداري مالي[1]، كانون توجه گزارشگري مالي، اطلاعات مربوط به عملكرد واحد انتفاعي است كه توسط معيارهاي سود و اجزاي تشكيل دهنده آن تأمين مي‌شود. اين سود محاسبه شده، داراي محتواي اطلاعاتي بوده و اندازه‌گيري آن، متضمن مسائل مفهومي و عملي قابل ملاحظه‌اي است. اگرچه پذيرش يك مفهوم فراگير سود براي مقاصد گزارشگري مالي برون سازماني نيز حائز اهميت است، ولي تحليل دقيق مفاهيم و اهداف مختلف آن بيانگر اين واقعيت است كه مفهوم واحد آن توانايي جواب‌گويي به مقاصد گوناگون را ندارد(ايماني برندق،1384).

اگرچه مفهوم تعهدي سود به عنوان يك اندازه‌گيري بنيادي، با انتقادهايي مواجه است اما از ديدگاه اطلاعاتي، اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت‌ حسابداري مي‌باشد. براساس فرضيات بازار كارآمد، پژوهش های مشاهده‌اي نيز نشان داده است كه سود حسابداري، محتواي اطلاعاتي دارد.

27- SFAC

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه رابطه کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران،مدیران و سایر استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92