پایان نامه ارشد مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

6-1- فرضيه­ هاي پژوهش

اين مطالعه به دنبال مباني نظري و پيشينه پژوهش، که در فصل­های 2 و 3 ارایه خواهد شد، در پي بررسي اثر دارايي­هاي نامشهود بر عملکرد و روابط متقابل بين اين دو متغير است. بدين منظور مبلغ اموال فکری و دارايي­هاي نامشهود ثبت شده به عنوان دارايي­هاي نامشهود ثبت شده در نظر گرفته می­شود. با توجه به اهمیت اموال فکری، حق امتیاز تولید محصولات، دانش فنی ساخت محصولات، پتنت دارو، حق ثبت دارو و نرم افزارهای تولیدی بنا به شرایط افشا به عنوان اموال فکری در نظر گرفته می­شوند. همچنين اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري و کيو توبين شرکـت به عنوان اقلام نامشهود ثبت نشده در نظر گرفته می­شوند. سود خالص به عنوان يک شاخص عملکرد در اين پژوهش استفاده می­شود. سودآوری مهمترين معيار مالی يک شرکت در طي يک دوره زماني است (ايکس­کايو، 2009: 53). از نسبت­هاي بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارايي­ها و بازده سرمايه­گذاري شده به عنوان شاخص­هاي مالی عملکرد و از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به عنوان شاخص­های اقتصادی عملکرد استفاده شد. تحليل اضافي براي بررسي روابط متقابل بين متغيرهاي مستقـل و وابستـه نيز انجام خواهد شد. به منظور پاسخ به سـوال­هاي مطرح شده در قسمت­هاي قبل، فرضيه­هاي زير عنوان مي­گردد:

الف) فرضيه­ هاي مربوط به دارايي­هاي نامشهود ثبت شده و عملکرد مالی

مبانی فرضیه­ها در فصل سوم مورد بحث قرار خواهد گرفت و در اینجا فرضیه­های آماری تنها به صورت خلاصه عنوان می­شوند.

فرضيه اول: رابطه معناداري بين دارايي­هاي نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت وجود دارد.

فرضيه دوم: رابطه معناداري بين دارايي­هاي نامشهود ثبت شده و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت وجود دارد.

فرضيه سوم: رابطه معناداري بين دارايي­هاي نامشهود ثبت شده و بازده دارايي­های شرکت وجود دارد.

فرضيه چهارم: رابطه معناداري بين دارايي­هاي نامشهود ثبت شده و بازده سرمايه­گذاري شده شرکت وجود دارد.

فرضيه پنجم: رابطه معناداري بين اموال فکري و سود خالص شرکت وجود دارد.

فرضيه ششم: رابطه معناداري بين اموال فکري و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت وجود دارد.

فرضيه هفتم: رابطه معناداري بين اموال فکري و بازده دارايي­ها شرکت وجود دارد.

فرضيه هشتم: رابطه معناداري بين اموال فکري و بازده سرمايه­گذاري شده شرکت وجود دارد.

ب) فرضيه­ هاي مربوط به دارايي­هاي نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی

فرضيه نهم: رابطه معناداري بين دارايي­هاي نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده اقتصادي شرکت وجود دارد.

فرضيه دهم: رابطه معناداري بين دارايي­هاي نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده بازار شرکت وجود دارد.

فرضيه یازدهم: رابطه معناداري بين اموال فکري و ارزش افزوده اقتصادي شرکت وجود دارد.

فرضيه دوازدهم: رابطه معناداري بين اموال فکري و ارزش افزوده بازار شرکت وجود دارد.

 

ج) فرضيه­هاي مربوط به دارايي­هاي نامشهود ثبت نشده و عملکرد مالی

فرضيه سیزدهم: رابطه معناداري بين کيو توبين و سود خالص شرکت وجود دارد.

فرضيه چهاردهم: رابطه معناداري بين کيو توبين و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت وجود دارد.

فرضيه پانزدهم: رابطه معناداري بين کيو توبين و بازده دارايي­های شرکت وجود دارد.

فرضيه شانزدهم: رابطه معناداري بين کيو توبين و بازده سرمايه­گذاري شده شرکت وجود دارد.

فرضيه هفدهم: رابطه معناداري بين اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري و سود خالص شرکت وجود دارد.

فرضيه هجدهم: رابطه معناداري بين اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت وجود دارد.

فرضيه نوزدهم: رابطه معناداري بين اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري و بازده دارايي­هاي شرکت وجود دارد.

فرضيه بیستم: رابطه معناداري بين اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري و بازده سرمايه­گذاري شده شرکت وجود دارد.

د) فرضيه ­هاي مربوط به دارايي­هاي نامشهود ثبت نشده و عملکرد اقتصادی

فرضيه بيست و يکم: رابطه معناداري بين کيو توبين و ارزش افزوده اقتصادی شرکت وجود دارد.

فرضيه بيست و دوم: رابطه معناداري بين کيو توبين و ارزش افزوده بازار شرکت وجود دارد.

فرضيه بيست و سوم: رابطه معناداري بين اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري و ارزش افزوده اقتصادی شرکت وجود دارد.

فرضيه بيست و چهارم: رابطه معناداري بين اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري و ارزش افزوده بازار شرکت وجود دارد.

تمام فرضيه­هاي ­بالا هم در سطح کليه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس به طور کلي و هم در سطح هر گروه از صنايع تعريف شده مورد بررسي قرار گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با توجه به سوال­هاي مطرح شده در بخش­هاي پيشين، اهداف اين مطالعه به شرح زير است:

  • بررسي اهميت گزارشگري دارايي­هاي نامشهود شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به ارزش بازار اين شرکت­ها،
  • بررسي تاثير ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • بررسي تاثير دارايي­هاي “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پيشنهادهايي در خصوص شناسايي و يا عدم شناسايي اقلام نامشهود و اصلاح عمليـات گزارشـگري شـرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به منظور پیش­بینی عملکرد.

اين اهداف هم براي کليه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم براي هر صنعت دنبال خواهد شد.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *