پایان نامه ارشد موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

1-13  واژه هاي كليدي و مفاهیم عملیاتی آن ها

واژه های زیر با مفاهیم عملیاتی زیر در این پژوهش به کار رفته است:

  • سیستم های کامپیوتری:سیستم کامپیوتری به طور اخص به مفهوم مجموعه واحد پردازش مرکزی،دستگاههای جانبی وسایر دستگاههای ورود و خروج و نگهداری اطلاعات می باشد. به طور کلی، سیستم های کامپیوتری مجموعه سخت افزار،نرم افزار و حتی کارکنان مرکز خدمات کامپیوتری را شامل می گردد. به عبارت دیگر،سیستم های کامپیوتری به مفهوم سیستم کامپیوتری به اضافه سیستم های کاربردی کامپیوتری،سایرنرم افزارها،کارکنان، سازمان و مدیریت مرکز خدمات کامپیوتری است (آریا،1389،3-2).
  • سیستم کاربردی کامپیوتری: سیستمی است که به منظور تامین نیازهای استفاده کننده در زمینه خاص پردازش اطلاعات، طراحی گردیده است و در آن از کامپیوتر برای نگهداری و پردازش اطلاعات استفاده می شود (آریا،3،1389).
  • حسابرسی کامپیوتری: حسابرسی کامپیوتری فرآیند کاربرد هر نوع سیستم مبتنی بر تکنولوژی اطلاعاتی در راستای کمک به حسابرسان در فرآیند برنامه ریزی، اجرا، کنترل، تکمیل و هدایت عملیات حسابرسی است (فرقاندوست حقیقی، 1378، 36).
  • نرم افزار حسابرسی:نرم افزار حسابرسی به برنامه های حسابرسی اطلاق می شود که به عنوان بخشی از روش های حسابرسی،به منظور پردازش اطلاعات سیستم حسابداری واحد مورد رسیدگی که از نظر حسابرسی بااهمیت است،توسط حسابرس مورد استفاده قرار گیرد.این نرم افزار ممکن است از یک مجموعه برنامه های نرم افزاری ،برنامه های مخصوص و برنامه خدماتی تشکیل شده باشد (فرقاندوست  حقیقی،72،1389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92