پایان نامه ارشد نحوه عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

2-1-1-5. ریسک سرمایه­گذاري در صندوق­های سرمایه­گذاری

البته تمهیدات لازم به عمل آمده تا سرمایه­گذاري در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه­گذاري­هاي صندوق همواره وجود دارد. بنابراین، سرمایه­گذاران باید  به همه ریسک­هاي سرمایه­گذاري درصندوق از جمله ریسک­هاي زیر توجه کنند.

  1. ریسک کاهش ارزش دارایی­هاي صندوق: صندوق­ها عمدتاً در سهام شرکت­ها سرمایه­گذاري می­کنند و ارزش سهام هر شرکت در بازار تابع عوامل متعددي از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص آن شرکت است. لذا قیمت سهام در بازار می­تواند کاهش یافته و در اثر آن صندوق و سرمایه­گذاران آن متضرر شوند.
  2. ریسک نکول اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکت­ها بخشی از دارایی­هاي صندوق را تشکیل می­دهد. اگرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه­گذاري می­کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند.
  3. ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی­که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهاي بعدي توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی براي آنها تضمین شده است، در بازار کاهش می یابد. چنانچه صندوق در این نوع اوراق سرمایه­گذاري کرده باشد ممکن است متضرر شود(جباری، 1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها با فرمت ورد

Author: 92