پایان نامه اولویت بندی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن

دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

5-1  مقدمه

علیرغم سیاست شهرداری تهران در زمینه سیستمی شدن فعالیت ها و تغییر روش از رویکرد سنتی به سیستمی وبا توجه به مزایا و فواید به کارگیری تکنولوژی سیستم های اطلاعاتی و جایگاه و نقش حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقای حسابرسی ،تاکنون حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران پیاده سازی نشده وحسابرسان(موضوع ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها) از روش های دستی حسابرسی در رسیدگی های خود استفاده می کنند.

با توجه به شرح وظایف شهرداری طبق ماده 55 قانون شهرداری ها و وسعت شهرداری تهران (22منطقه)،حجم عملیات مالی در هر یک از مناطق زیاد بوده و از سیستم های کامپیوتری برای پردازش انبوه اطلاعات استفاده می گردد. بنابراین استفاده از حسابرسی کامپیوتری و نرم افزارهای مرتبط توسط حسابرسان می تواند در بهبود زمان پاسخگویی مفید باشد.

پیشینه ارائه شده در فصل دو بیانگر آن است که علیرغم انجام تحقیقات بسیار در زمینه حسابرسی کامپیوتری تاکنون پژوهشی در خصوص موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران صورت نگرفته است. از این رو و با توجه به احساس ضرورت حسابرسی کامپیوتری و در راستای کمک به تسهیل در راه اندازی و نهادینه کردن حسابرسی کامپیوتری به منظور بهبود عملکرد حسابرسی، در این پژوهش موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با  تدوین پنج فرضیه مورد آزمون قرار گرفت تا بعضی از دلایلی که از دیدگاه نظری سبب عدم استفاده از حسابرسی کامپیوتری می شود شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92