پایان نامه بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌ های گزارشگری مالی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2تشریح و بیان مسئله

یکی از عوامل مؤثر در تصميم‌گيري صحيح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم و پردازش نشوند اثرات منفي براي فرد تصميم‌گيرنده خواهند داشت. از سوي ديگر نوع و چگونگي دستيابي به اطلاعات نيز حائز اهميت است. در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نامتقارن در بين افراد توزيع شود، مي‌تواند نتايج متفاوتي را نسبت به يك موضوع واحد سبب شود. زمانی كه عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يك شركت افزايش يابد ارزش ذاتي آن باارزشی كه سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قائل مي‌شوند متفاوت خواهد بود (دياموند و ورچيا،[1]1991).

از طرفی يكي از مهم‌ترین مشخصه‌هايي كه سرمایه‌گذاران در بازارهاي مالي در جستجوي آن هستند نقد شوندگی است. بسياري از بازارهاي بورس سازمان‌یافته براي حفظ نقد شوندگی از خدمات افرادي به نام بازارساز استفاده مي‌نمايند. وظيفه بازارسازها اين است كه در هنگام تمايل سرمايه‌گذاران براي انجام معامله، بازارهاي مالي را ايجاد خواهند كرد، در عوض براي جبران چنين خدماتي آنها حق اعلان و پيشنهاد قیمت‌های مختلف براي خريد و يا براي فروش سهام را دارند كه به آن قيمت پيشنهادي خريد و قيمت پيشنهادي فروش مي‌گويند، تفاوت ميان اين دو قيمت كه با عنوان دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام شناخته می‌شود. دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام يك معيار اندازه‌گيري نقد شوندگی اوراق بهادار شركت است كه نخستين بار توسط دمستز (1986) مطرح شد (واسان، 2006).

بازار کارا بازاری است که در آن اطلاعات با سرعت بالایی بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارد و قیمت‌ها خود را با توجه به این اطلاعات تعدیل می‌کنند. مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه‌گذاری است. بامبر[2](2011) به بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و قیمت سهام، بارون و استیونس (2001) به بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و حجم معاملات پرداختند. نتایج متناقض تحقیقات آنها با فرضیه بازار کارا، این فرضیه را زیر سؤال قرار داده است. ارقام حسابداری ممکن است محتوای اطلاعات را به صورت ضعیف تحت ‌تأثیر قرار دهند، ولی با این حال اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران مفید خواهند بود (جین فرانکویز و برتراند کوییری[3]، 2013).

جونز[4] (1991)، اقلام تعهدي را تفاوت بين سود ناشي از فعاليتهاي متداول و جريان وجه نقد ناشي از عمليات شركت تعريف مي‌كند، كه از قوانين و ثبتهاي حسابداري براي شناسايي درآمدها و هزینه‌ها ناشی می شود. به استناد بند 23 استاندارد حسابداري شماره 1 ايران، مبناي شناسايي و گزارشگري سود حسابداري مبناي تعهدي است. معمولاً استفاده از مبناي تعهدي در شناسايي و گزارشگري سود منجر به ایجاد اختلاف بين سود عملياتي گزارش‌شده با خالص جریان‌های نقدي حاصل از عمليات و گزارش يكسري اقلام تحت عنوان اقلام تعهدي در صورت‌های مالي خواهد شد.

اصطلاح «پیش‌بینی» همانطور که از مفهوم آن استنباط می‌شود ناظر بر آینده و مسائل و رویدادهای مربوط به آن است؛ به عبارت دیگر، پیش‌بینی «عبارت است از تجسم یک از تجسم یک موقعیت یا وضعیت در آینده»(هایندمن و همکاران[5]، 2009).

به نظر چانگ و همكاران[6](2008) اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های مديران نقش مهمي در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي موجود بين مديران و سرمايه‌گذاران بازي مي‌كند. آنها، همچنين، با استناد به پژوهش‌هاي انجام‌شده در گذشته اثبات كردند كه پیش‌بینی‌های مديران دربرگيرنده اطلاعاتي مربوط و سودمند است ( لانكس و پارك[7]، 2006). معتقدند كاهش در عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايه‌گذاران موجب كاهش فرصت براي برخي سرمايه‌گذاران به منظور استفاده از اطلاعات خصوصي براي رسيدن به سود بيشتر شده و در نتيجه، كاهش عدم تقارن اطلاعاتي موجب كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري می‌شود. همچنين، به نظر دياموند و وريكيا (1991) كاهش عدم تقارن اطلاعاتي موجب افزايش نقدينگي در سهام شركت و كاهش هزينه سرمايه می‌شود.

محیط اطلاعاتی به طور طبیعی ضریب خطای پیش‌بینی تحلیلگران، سرمایه‌گذاران و مدیران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در محیطی که غنی از اطلاعات عمومی است، سرمایه‌گذاران می‌توانند سود آتی شرکت را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند. تحت چنین شرایطی، سود غیرمنتظره کمتری وجود دارد و استفاده‌کنندگان کمتر برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه تحریک می‌شوند. محیط غنی از اطلاعات، می‌تواند انحراف پیش‌بینی تحلیلگران از سود واقعی را کاهش دهد (فرانکویز و کوییری، 2013).

گلب و زارووين[8](2002) و لا ندهم و ميرز[9](2002) نشان دادند كه اولاً سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمايه توانايي درك كيفيت اطلاعات افشاشده توسط شرکت‌های سهامي را دارند و دوما”، با افزايش ویژگی‌های كيفي اطلاعات افشاء شده، سرمايه‌گذاران عملكرد آتي شركتها را بهتر پیش‌بینی مي‌كنند (هيرست و همكاران[10]، 2008). همچنین نتایج تحقیق فرانکویزو کوییری ( 2013)، نشان داد که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلام سود میان‌دوره‌ای گسترده‌تر از اعلامیه‌های سود سالیانه می باشد و عدم افشا سود نمی‌تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمکی کند. همچنین سطح خطای پیش‌بینی سود خالص و اجزای آن، به احتمال زیاد به نقش عمدهء سهامداران نهادی در شرکتها نیز مربوط می‌باشد (فرانکویز و کوییری، 2013).

با توجه با توجه به این شواهد، سؤال اصلی تحقیق حاضر به شکل زیر قابل تبیین است:

بالا بودن هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، اقلام تعهدی و خطای پیش‌بینی سود، با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار را چگونه تحت تأثیر قرار می‌دهند؟

1-Diamond&verrecchia(1991)

2-Wasan(2006)

[2] Bamber(2011)

[3] Jean-François Gajewski a, Bertrand ¨P.  Quéré(2013)

[4] Jonez(1991)

[5] Hydman, et al(2009)

[6] Chong, et al(2008)

[7] Lennox, et al(2006)

[8] Gelb, D.  S. , and P.  A.  Zarowin(2002)

[9]Lundholm, R.  J. , and L.  A.  Myers(2002)

[10] Hirst, E. , L.  Koonce, and S.  Venkataraman(2008)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي‌كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي زير به عنوان سؤالات اصلي تحقيق هستيم:

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

  1. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  2. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟
  3. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  4. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می‌کند؟
  5. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  6. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *