پایان نامه بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

6

عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

2-2-1-7- خصوصی سازی وتوسعه بازار بورس اوراق بهادار

بازار سرمایه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار اگرچه ساز وکار مؤثری در انجام برنامه‌های گسترده خصوصی‌سازی است وکارامدی عملکرد آن باتوجه به ساختار تنظیمی ونظارتی مدون، زیرساختهای فنی ونیروی انسانی آموزش‌دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، در مقابل، خود تحت تأثیر این برنامه‌هاست و ازاجرای آن منتفع می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی رابه عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته‌اند، گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی با رشد سریع حجم معامله‌ها در بورس های اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی وبورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر، سیاست وابزار اجرای سیاست به نظرمی‌رسند، اما در عمل دو عامل تأثیرگذار بر یکدیگر محسوب می‌شوند. عملکرد کارامد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرایند خصوصی‌سازی منجر شده و انجام مطلوب برنامه‌های خصوصی‌سازی، رشد و توسعه فعالیت‌های بورس اوراق بهادار را در پی‌دارد. دولت‌ها نیز هرچند به خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود ودرمرحله بعد، افزایش کارایی وبهره‌وری اقتصادی شرکتهای دولتی می‌نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی‌سازی ازطریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که برپایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. تأثیرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد بازار سرمایه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار را می‌توان براساس ارزش بازار، ارزش معاملات ونقدشوندگی افزایش تعداد سهامداران وبهبود مالکیت فردی نشان داد (لباف وداوری، 1385).

برنامه‌های خصوصی‌سازی از طریق ارتقای قدرت نقدشوندگی وتوسعه زیرساخت‌ها، افزایش آگاهی عمومی از بازار، توسعه پایه سهامداری، افزایش توجه دولت، تخصص‌گرایی وایجاد فرصت‌های مناسب برای تنوع ریسک، به گسترش وتوسعه بازار سرمایه کمک می‌کند وگسترش بازار سرمایه برپایه دیدگاه‌های اقتصادی، موتور محرک رشد اقتصادی کشوراست. بنابراین، نتیجه‌گیری می‌شود که اگرچه خصوصی‌سازی به طورمستقیم افزایش کارایی وبهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال دارد، به طور غیرمستقیم با توسعه بازار سرمایه، به این امر کمک می‌کند (مؤسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی، 1374).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-  اهداف تحقیق

 هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92