پایان نامه بررسی رابطه بین اندازه بازار و محافظه کاری در گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه

1-4- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

انتظار می­رود با افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت سطح محافظه کاری مشروط نیز به منظور کاهش این فشارها و تهدیدات افزایش یابد. اما در شرایط نیاز به منابع مالی به علت اینکه هزینه ناشی از اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه بیشتر و حادتر از بقیه دوره­ها است، لذا انتظار می­رود واحدهای تجاری در دوره­های تامین مالی سطح محافظه کاری مشروط را کاهش دهند. با اینکه این کار منجر به افزایش فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت بشود.

هدف اساسی پژوهش تعیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط درگزارش گری مالی می­باشد.

1-5.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه

نتایج این تحقیق می­تواند مدیران را در اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه یا متهورانه در مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی در دوره­های عادی یا دوره­های نیاز به منابع مالی، یاری کند.  همچنین نتایج پژوهش می­تواند در ارزیابی بهتر اوراق بهادار توسط تحلیل­گران و سرمایه­گذاران مورد استفاده قرار گیرد. چرا که در صورت اثبات فرضیه­های پژوهش، صنایعی که با تهدیدات رقابتی روبه­رو هستند به علت اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه، تصویر نامناسب در گزارشهای مالی ارائه خواهند کرد و در حقیقت وضعیت مالی این صنایع بهتر از وضعیتی است که در گزارش­های مالی ارائه­ می­شود.

1-6.فرضیه های تحقیق

این بخش از پنج فرضیه  به شرح زیر تشکیل شده است:.

  1. بین قابلیت جانشینی کالاها ومحافظه کاری درگزارش­گری مالی ارتباط مثبت ومعنادار وجوددارد.
  2. بین اندازه بازار و محافظه کاری در گزارش­گری مالی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
  3. بین هزینه های ورود(شدت سرمایه گذاری ) ومحافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
  4. بین شدت تمرکز صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
  5. بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی ارتباط مثبت ومعنادار وجود دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

Author: 92