پایان نامه بررسی رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

3-1 )مقدمه

تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سوال (دلاور،1384، 30). تحقیق مجموعه فعالیت های (فرآیند) منطقی، منظم، منسجم و هدفمند است که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته های زیر است: (1) ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی، (2) توصیف یک شرایط، یا تشریح نگرش عده ای از افراد و (3) جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی با آزمودن نظریه ای تایید شده و یا طراحی و ارئه نظریه های جدید. در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزار های جمع آوری اطلاعات، داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می­شوند و سپس با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی سعی می­شود که ادعا ها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده تا در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی انجام پذیرد (خاکی، 1391، 29). انتخاب روش، يك كار كليدي در فرآيند تحقيق به حساب مي آيد به طوري كه مي‏توان گفت يكي از مهمترين مراحل هر تحقيق علمي انتخاب روش تحقيق مناسب براي انجام پژوهش مي باشد. اين تحقيق سعي بر آن دارد تا اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی را بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار دهد. در اين فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ازتئوری ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه های تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می‌شود. همچنین در این فصل در مورد روش تحقيق، انتخاب دوره زماني تحقيق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب نمونه، روش‌هاي گرد آوري اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده می­شود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود با فرمت ورد

Author: 92