پایان نامه بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- تعريف مسأله، اهداف، و سوالات تحقیق

1-2-1 تعریف مسأله

موجودی های نقدی بخش قابل توجهی از دارایی های شرکت ها را به خود اختصاص می دهند و به عنوان یک دارایی مهم در ترازنامه شرکت مورد توجه بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران و تحلیل گران هستند و مخصوصا در دوران رکود حائز اهمیت می باشند. چرا که شرکت ها با وجه نقد کافی در دسترس می توانند از نیاز به بازارهای اعتباری فرار کنند (سابرامانیام[1] و همکاران 2011، 773-759).

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآور می باشد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد سودآور وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود بازپرداخت بدهی ها و گسترش سودآوری به مصرف می رسد (سابرامانیام و همکاران 2011، 773-759).

بطور معمول مديران به دنبال سطحي از موجودي‌هاي نقدي هستند که با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجودي‌هاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. به عبارت ديگر، شرکت‌ها در جستجوي آن سطح بهينه از نقدينگي هستند که به دليل کمبود نقدينگي، ضررهاي عمده به شرکت وارد نيايد و از طرفي با نگهداري وجه نقد اضافي، فرصت‌ها از دست نرود و اين مورد همان سطح نقدينگي هدف در شرکت‌ها مي‌باشد که البته با توجه به ويژگي‌هاي گوناگون شرکت‌ها و دوره‌هاي زماني مختلف، متفاوت مي‌باشد. تحقيقات تجربي نشان داده‌اند که سطح نقدينگي شرکت‌ها هدفمند است. مديران براي ميزان نقدينگي انتهاي يک دوره زماني برنامه‌ريزي مي‌نمايند و در جهت رسيدن به آن تلاش مي‌نمايند. اين سطح نقدينگي هدف از چه عواملي تاثير پذير است؟ ويژگي‌هاي گوناگوني مي‌توانند چگونگي تعيين سطح نقدينگي را توصيف نمايند. آشنايي با اين ويژگي‌ها و درک روابط ميان آن‌ها پيش‌نياز اصلاح نقدينگي هدف خواهد بود (آقایی و همکاران 1388، 70-53).

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در پاراگراف های قبل بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق سارامانیام و همکاران (2011) ساختار مالکیت می توانند، اثر بالقوه ای بر نگهداری موجودی های نقدی داشته باشند، بنابراین بررسی رابطه ی ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیار از نظریه پردازان بر این عقیده اند که هر یک از انواع مالکیت نیز           می تواند بر نگهداری موجودی های نقدی شرکت ها تاثیر گذار باشد. بنابراین تاثیر ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و محققان است (سابرامانیام و همکاران 2011، 773-759).

در این تحقیق با پیروی از نصراللهی و عارف منش (1389) و محمدی و همکاران (1388) از متغیر های مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی به عنوان متغیر های نمایانگر ساختار مالکیت استفاده خواهد شد.

منظور از سرمایه گذاران نهادی، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی، بانک ها و شرکت های سهامی است که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. از این رو سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکت های سهامی عام شده اند (نمازی و همکاران 1388،130-11).

با توجه به موارد ذکر شده در پاراگراف های قبل مسئله اساسی این تحقیق این است که آیا ساختار مالکیت (سرمایه گذاران نهادی،تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی) رابطه معناداری با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دارند؟

[1] . Subramaniam

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

با توجه به مسئله‌تحقیق پرسش‌های زیر مطرح می‌شود:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین تمرکز مالکیت شرکت ها و میزان وجوه نگهداری شده توسط آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟
  • آیا بین درصد مالکیت دولتی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *