پایان نامه بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۲- تعریف مسأله، اهداف، و سوالات تحقیق

۱-۲-۱ تعریف مسأله

موجودی های نقدی بخش قابل توجهی از دارایی های شرکت ها را به خود اختصاص می دهند و به عنوان یک دارایی مهم در ترازنامه شرکت مورد توجه بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران و تحلیل گران هستند و مخصوصا در دوران رکود حائز اهمیت می باشند. چرا که شرکت ها با وجه نقد کافی در دسترس می توانند از نیاز به بازارهای اعتباری فرار کنند (سابرامانیام[۱] و همکاران ۲۰۱۱، ۷۷۳-۷۵۹).

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآور می باشد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد سودآور وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود بازپرداخت بدهی ها و گسترش سودآوری به مصرف می رسد (سابرامانیام و همکاران ۲۰۱۱، ۷۷۳-۷۵۹).

بطور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. به عبارت دیگر، شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‌ها از دست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها می‌باشد که البته با توجه به ویژگی‌های گوناگون شرکت‌ها و دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت می‌باشد. تحقیقات تجربی نشان داده‌اند که سطح نقدینگی شرکت‌ها هدفمند است. مدیران برای میزان نقدینگی انتهای یک دوره زمانی برنامه‌ریزی می‌نمایند و در جهت رسیدن به آن تلاش می‌نمایند. این سطح نقدینگی هدف از چه عواملی تاثیر پذیر است؟ ویژگی‌های گوناگونی می‌توانند چگونگی تعیین سطح نقدینگی را توصیف نمایند. آشنایی با این ویژگی‌ها و درک روابط میان آن‌ها پیش‌نیاز اصلاح نقدینگی هدف خواهد بود (آقایی و همکاران ۱۳۸۸، ۷۰-۵۳).

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در پاراگراف های قبل بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق سارامانیام و همکاران (۲۰۱۱) ساختار مالکیت می توانند، اثر بالقوه ای بر نگهداری موجودی های نقدی داشته باشند، بنابراین بررسی رابطه ی ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیار از نظریه پردازان بر این عقیده اند که هر یک از انواع مالکیت نیز           می تواند بر نگهداری موجودی های نقدی شرکت ها تاثیر گذار باشد. بنابراین تاثیر ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و محققان است (سابرامانیام و همکاران ۲۰۱۱، ۷۷۳-۷۵۹).

در این تحقیق با پیروی از نصراللهی و عارف منش (۱۳۸۹) و محمدی و همکاران (۱۳۸۸) از متغیر های مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی به عنوان متغیر های نمایانگر ساختار مالکیت استفاده خواهد شد.

منظور از سرمایه گذاران نهادی، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی، بانک ها و شرکت های سهامی است که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. از این رو سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکت های سهامی عام شده اند (نمازی و همکاران ۱۳۸۸،۱۳۰-۱۱).

با توجه به موارد ذکر شده در پاراگراف های قبل مسئله اساسی این تحقیق این است که آیا ساختار مالکیت (سرمایه گذاران نهادی،تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی) رابطه معناداری با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دارند؟

[۱] . Subramaniam

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

با توجه به مسئله‌تحقیق پرسش‌های زیر مطرح می‌شود:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین تمرکز مالکیت شرکت ها و میزان وجوه نگهداری شده توسط آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟
  • آیا بین درصد مالکیت دولتی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد