پایان نامه بررسی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

5-3 روش تحقیق:

این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیق­های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع تحقیقات پرسشنامه ای است که در آن برای تایید یا رد فرضیات از روشهای آماری استفاده خواهد شد.

در روش علمی، باید تعریف مسئله و ساختار مفهومی، پیش از ایجاد فرضیه یا انجام آزمون­های تجربی، به وجود آمده باشد. ساختار نظری باید سازه­ای در راستای شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته و گزینه ارتباط بین این متغیرها را پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش می­کند عوامل موثر بر فرار مالیاتی را به عنوان متغیر مستقل ثبت معاملات در دفاتر ،افشاء به موقع ، قوانین و مقررات متنوع مالیاتی، اجرا و عدم اجرای نظارت مالیاتی ،توافقات خود اظهاری ، بخشودگی جرایم مالیاتی اندازه گیری می­شود که متشکل از90  آیتم سوال که طی شش فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. این لیست گسترده بر مبنای تحقیقات موجود و تمهیدات حسابداری تعیین می­شود. برای هر آیتم افشاء شده از سوی شرکت در گزارش سالانه، امتیاز طی پنج بخش تعیین می­گردد و این امتیاز  از یک تا پنج مد نظر قرار می­گیرد. امتیاز برای تمامی سالها محاسبه می­شود و برای این منظور تمامی، آیتم­های اطلاعاتی افشاء شده با هم جمع می­گردند. تخصیص امتیازها قطع نظر از پیوستار اطلاعات مرتبط با ویژگی­های خاص صورت می­گیرد.

به عنوان معیار سنجش میزان افشای اسناد مالی دارای دو محدودیت مهم می­باشد. در این مطالعه، سوگیری بالقوه­ای بوجود می­آید زیرا بسیاری از شرکت­های افشاء کننده به صورت فعالانه از یک سند مالی خاص استفاده نمی­کنند یا آرایش مالی خاصی را به کار نمی­برند از اینرو قابلیت کاربردی این اطلاعات مشکل ساز می­گردد. اما اگرچه بعضی از شرکت­ها از اسناد مالی خاصی استفاده نمی­کنند اما آنها دلایل عدم کاربرد این اسناد را افشاء­ نموده و از اینرو اطلاعات مرتبط با آرایش یا اسناد مالی خاص را عرضه می­دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4-1- اهداف اصلی تحقیق:

     تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای بستر سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آنچه این تحقیق به دنبال آن است شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی است که باعث افزایش اثر بخشی وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن است که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد یا خیر.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی با فرمت ورد

Author: 92