پایان نامه بررسی معاملات مربوط به داد و ستد کالا با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه معاملات با اشخاص وابسته کالا و منابع مالی با عملکرد شرکت‌ها

3-1 مقدمه

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در فصول قبل، مساله اصلی تحقیق بیان شد و مبانی نظری مرتبط با موضوع و پیشینه تحقیقات انجام شده قبلی در دو بخش داخلی و خارجی، ارائه گردید.

در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ی آماری تحقیق، شیوه‌ی نمونه‌گیری و دوره‌ی زمانی تحقیق و همچنین نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌ی تجزیه تحلیل آن‌ها مطالبی ارائه می‌گردد.

3-2 روش شناسی تحقیق

براساس ماهیت داده‌ها: بر این اساس، این تحقیق جزء تحقیقات کمی محسوب می‌شود که ریشه در مکتب اثبات گرایی دارند؛ اطلاعات و داده‌های مورد استفاده در این تحقیق به صورت اعداد و نمادهای ریاضی هستند که امکان انجام تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری را به منظور آزمون فرضیه، فراهم می‌آورند.

بر اساس روش جمع آوری داده‌ها: بر این اساس، این تحقیق جزء پژوهش‌های اسنادی قرار می‌گیرد زیرا از اطلاعات دست دوم و تاریخی شرکت‌ها که در بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و غیره موجود می‌باشد، استفاده می‌کند.

بر اساس هدف تحقیق: یکی از اهداف این تحقیق بررسی تاثیر معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت می‌باشد. آگاهی از این رویدادها کمک زیادی به سرمایه گذاران، مدیران، قانون‌گذاران، حسابرسان و غیره خواهد کرد تا از این رویدادها آگاه بوده و در تصمیم گیری های خودشان مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل این تحقیق را می‌توان جزء تحقیقات کاربردی طبقه‌بندی کرد.

همچنین بر اساس نوع و تعداد داده‌ها، این پژوهش به صورت تحلیل تجمعی داده‌ها می‌باشد و در آن از ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-6 سوالات تحقیق

در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود:

  • آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟
  • آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟
  • آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟
  • آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه معاملات با اشخاص وابسته کالا و منابع مالی با عملکرد شرکت‌ها با فرمت ورد

Author: 92