پایان نامه تأثير دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

5-6- محدوديت هاي تحقيق

در تمام تحقيقاتي که صورت مي‏گيرد، محدوديت ها جزء لاينفک تحقيق هستند. زيرا همين محدوديت‏ها هستند که زمينه را براي تحقيقات آتي و جديد را فراهم مي سازند. اين تحقيق نيز از اين قاعده مستثني نبود. در انجام اين پژوهش، چندين محدوديت وجود داشته که احتمالا” بر نتايج و يافته هاي حاصله

تاثير گذاشته است.

  • نتايج پژوهش حاضر تحت تاثير صحت اطلاعات موجود در صورت هاي مالي شرکت ها است. اين در حالي است که به نظر مي رسد به طور نسبي در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر مبناي استانداردهاي حسابداري ايران، افشا و طبقه‏بندي کامل و مناسبي از اجزاي سود صورت نمي گيرد و حتي برخي اصول و رويه هاي موجود در اين رابطه، توسط شرکت ها به طور صحيح، کامل و يکنواخت به کار گرفته نمي شود.
  • بي توجهي به ساير عوامل اختصاصي شرکت ها نظير ويژگي هاي تجاري و مديريتي و عوامل کلان اقتصادي که احتمال تاثير بر پرداخت سود تقسيمي دارد، از محدوديت هاي اين پژوهش است.
  • آثار ناشي از تفاوت در روش هاي حسابداري در ارتباط با اندازه گيري و گزارش رويدادهاي مالي در شرکت هاي مختلف، مي تواند بر نتايج پژوهش اثر گذاشته باشد.
  • با توجه به محدود بودن جامعه آماري به شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه جزء شرکت هاي توليدي بوده و سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد، تعميم نتايج به ساير شركت ها بايستي با احتياط انجام شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4- اهداف تحقيق

پژوهش حاضر، در راستاي احساس نياز به غني تر نمودن پژوهش هاي حسابداري در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زير مي باشد:

الف) هدف کلي:

ارزيابي تأثير دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

ب) اهداف ويژه:

  • توسعه ادبيات مرتبط با مديريت سود به ويژه نتايج کاربرد مدل تعديل شده جونز
  • توسعه ادبيات مرتبط با سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر
  • توسعه و رديابي آثار و ارتباط سياست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردي:

  • ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشي دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود مورد تأييد قرار گيرد، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه، ريسک سرمايه گذاري کاهش مي يابد. در نتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايند که در آنها فعاليت هاي مديريت سود کمتري توسط مديران به کار رفته است.
  • کمک به هيأت هاي تدوين کننده استاندارد و مراجع تدوين کننده قوانين و مقررات: اين مراجع با توجه به نتايج پژوهش، بايد استانداردها و مقرراتي را وضع کنند که امکان مديريت سود را به مديران ندهد. به طور مثال تدوين کنندگان استاندارد بايد در ارتباط با اقلام تعهدي اختياري استانداردهايي را وضع کنند که اعمال مديريت سود با دستکاري اين اقلام توسط مديريت امکان پذير نباشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92