پایان نامه تأثیر ساختار مالکیتی شرکت های پذیرفته شده در بورس بر بیش اعتمادی

دانلود پایان نامه

1-1        شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش

  • بیش اعتمادی مدیران

اعتماد بيش از حد (فرااطميناني) يك پديده شناخته شده و مستند شده در روانشناسي است. روانشناسان يك فرد با ويژگي­هاي رفتاري فرااطميناني را به عنوان فردي تعريف مي­كنند كه اعتقاد دارد اطلاعات و دانش ايشان بسيار دقيق است (بيش از آن­چه كه واقعيت دارد)،(احمد و دوئلمن 2013).

  • نسبت تمرکز مالکان

تمركز سهامداران عبارت است درصد اختیار و اثرگذار‌ی سرمایه‌گذاران عمده بر استراتژی‌های شرکت. که در این پژوهش برابر است با مجموع مربعات نسبت سرمايه نگهداري شده به وسيله هر يك از سهامداران حقوقي به مجموع سهامداران(رضایی و افشار، 1392).

  • نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی :

به موسسات سرمايه گذاري و يا ساير نهادهایي كه در سهام عادي شركت ها سرمايه گذاري مي كنند، سرمايه گذاران نهادي گفته مي شود (رضایی و افشار، 1392).

  • نسبت مالکیت مدیریتی :

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﯾﺎ اﻋﻀﺎي ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد (بیابانی و کاظمی، 1392)

  • نسبت مالکیت بلوکی

نسبت مالکیت بلوکی بیانگر درصد تاثیر پذیری استراتژی‎‌های شرکت از سهامداران، دارای بیشترین درصد سهم. بنابراین در اين پژوهش سهامدران بلوكي برابر است با مجموع درصد سهام در اختيار سه سهامدار عمده(رضایی و افشار، 1392).

1-2         خلاصه فصل اول

در این فصل، ضمن بیان مسئله و دلایل اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در مورد رابطه اهرم مالی و ساختار مالکیت با بیش اعتمادی مدیران به اهداف مورد انتظار پژوهش نیز اشاره گردیده است. در ادامه فصل نیز، به فرضیه های مورد آزمون در پژوهش اشاره شده و توضیحاتی در مورد روش شناسایی و نحوه انتخاب شرکت های مورد آزمون در این پژوهش داده شده است. در انتها نیز به شرح واژه ها و اصلاحات به کار رفته در پژوهش پرداخته شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

Author: 92