پایان نامه تاثیر استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ها - رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۵-۶- پیشنهادها برای تحقیقات آتی

بررسی رابطه تمرکز مالکیت نهادی، نوع سهامدار نهادی و غیر نهادی (فعال و منفعل)، با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

بررسی رابطه فعال و غیر فعال بودن سهامداران نهادی در ترکیب هیات مدیره با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

بررسی رابطه استفاده از نوع اظهارنظر حسابرس با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

بررسی رابطه درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره با هزینه های حسابرسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نوع صنعت و شرایط خاص جامعه حسابداران رسمی در خصوص کنترل بهتر تاثیرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته به مدل مورد استفاده اضافه گردد (برازش مدل Simunic (1980)).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی تحقیق:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد