پایان نامه تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس

دانلود پایان نامه

3 1 . اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اقتصاد نوپای ایران و بورس نوظهور کشورمان ضرورت دارد تا به موضوع بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود که آیا چنین ارتباطی در بازار ایران مصداق دارد. لذا اهمیت این تحقیق از دو جنبه مطرح است اول اهمیت نظری تحقیق که بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام در بازار ایران را مطرح می کند و دوم اهمیت کاربردی آن که نتیجه این تحقیق می تواند برای مدیران، سهامداران و سازمان بورس اوراق بهادار و حسابرسان در تصمیم­گیری حائز اهمیت باشد.

4 1 .  اهداف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق بررسی تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین سایر اهداف تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:

تعیین رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .

تعیین رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .

5 1 . سوالات تحقیق

بر اساس مطالب ارائه شده در بالا سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر تدوین می گردد:

آیا بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

Author: 92