پایان نامه تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۳- پیشنهادات

هدف اصلی که در این مقاله دنبال شد، بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته است که شامل: بررسی رشد متناسب یا نامتناسب سپرده های بانک ملی استان سمنان نسبت به کل بانک های استان در جذب سپرده و تعیین نحوه تمرکز سپردهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده در سه مقطع زمانی سال ۸۰ ، ۸۳ و ۸۷ بود. بطوریکه نتایج ذیل حاصل گردید:

۱) در مورد هر چهار سپرده در بانک ملی استان سمنان می توان گفت که قسمتی از این اثر را سهم رشد استانی تشکیل داده و اثرات مربوط به دو متغیر دیگر یعنی ساختاری و رقابتی کمتر از کل سپرده های بانک های استان می باشد.

لذا لازم است تا مدیران ارشد بانک در خصوص هر چهار سپرده به تقویت ساختارهای خود در جهت بهبود و پیشرفت بیشتر اثرات رشد استانی خود بپردازد و به اصلاحات ساختاری در خصوص رشد و اثر ساختاری همینطور رقابتی بپردازد.

۲) مقادیر منفی اثر رشد ساختاری در مورد سپرده های قرض الحسنه، کوتاه مدت وبلند مدت حاکی از آن است که ترکیب ساختاری سپرده های استانی بگونه ای است که سهم کمتری در سپرده هایی که از رشد استانی بالاتری برخوردار هستند، داشته است.

پس می بایست بانک در صدد اصلاح ساختاری در رشد ساختاری خود در خصوص سپرده های عنوان شده در فوق باشد.

۳) ضمن اینکه مقادیر منفی اثر رشد رقابتی در مورد چهار سپرده (جاری، قرض الحسنه، بلند مدت، کوتاه مدت) نشان دهنده آن است که بانک ملی استان ، سهم خود را در یک سپرده مشخص نسبت به سایر بانکها از دست داده است.

که در این رابطه هم بانک می بایست به تمهیدات لازم و اجرای استراتژی در جهت اصلاح و تقویت رشد رقابتی خود در سازمان دست بزند.

با توجه به این که اعطای تسهیلات موجب جذب سپرده می شود، بنابراین این برخی پیشنهادات به منظور افزایش حجم سپرده های بانکی را ارایه می گردد.

۱- ارائه خدمات صادقانه، سریع، توام با احترام به مشتریان.

۲- اعطای تسهیلات به نسبت سپرده گذاری

۳- افزایش نرخ سود سپرده ها

۴- اعمال مدیریت صحیح و تجهیز و تخصیص منابع

۵- استفاده از تبلیغات و توسعه ابزار جوایز در سیستم بانکی

۶- اولویت دادن به سپرده گذاران در پرداخت تسهیلات موجب می شود تا در دوره های بعد وجوه سرگردان خود را نزد بانک سپرده کنند.

۷- تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان طبق ضوابط تعیین شده.

۸- توسعه و مدرنیزه کردن تجهیزات و سیستمهای موجود بانکی و استفاده از جدیدترین متد های بانکداری.

۹- به دانشجویان، محققان توسعه می شود درباره موضوع این تحقیق برای بانکهای دیگر انجام داده، تا در راستای مقایسه تطبیقی نتیجه کلی در مورد سیستم بانکی استان و حتی کشور حاصل شود.

۱۰- تغییر و افزایش نرخ سود سپرده گذاران در راستای افزایش نرخ تورم

۱۱- افزایش تعداد شعباتی که به صورت روز شمار به سپرده ها سود می پردازند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته است؟

سوال فرعی:

الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده است؟
ب) تمرکز فعالیتهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده متناسب بوده است؟

ج) بانک ملی استان سمنان دارای مزیت نسبی در جذب سپرده نسبت به بانک های استان می باشد؟

د) اولویت های جذب سپرده های  بانک ملی استان سمنان کدام است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان با فرمت ورد