پایان نامه جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۸-۲-۲-۲- تئوری پرتفوی مارکویتز

با توجه به اصول حاکم بر نظریه مطلوبیت مورد انتظار و با فرض مشخص بودن بازده مورد انتظار یکی از روش‌های کاهش ریسک سرمایه گذاری‌ها، استراتژی تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری (پرتفوی) می‌باشد اصل تنوع بخشی به پرتفوی بیانگر این موضوع است که می‌توان از طریق اجرای استراتژی مناسب بخشی از ریسک سرمایه گذاری (ریسک غیر سیستماتیک) را از بین برد. (اسکات و همکاران ، ۲۰۰۸). پیدایش مفهوم تنوع بخشی به پرتفوی به سال ۱۹۵۲ میلادی و زمان انتشار مقاله‌ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی توسط هری مارکویتز باز می‌گردد. وی برای اولین بار عامل ریسک را در تجزیه و تحلیل‌های خود وارد نمود و تئوری انتخاب پرتفوی را در چارچوب تعاملات میان ریسک و بازده بهینه سازی نمود و توانست به طور مشخص مدلی را بر اساس ریسک و بازده مورد انتظار ارائه نماید که به معنای کم‌ترین ریسک پرتفوی برای سطح مشخصی از بازده مورد انتظار برای آن و یا بیشترین بازده مورد انتظار پرتفوی برای سطح مشخصی از ریسک آن می‌باشد. او به مسئله تنوع بخشی پرتفوی به عنوان یکی از روش‌های کاهش ریسک اشاره دارد به گونه‌ای که امروزه تئوری میانگین واریانس وی با عنوان تئوری پرتفولیوی مدرن[۱] شناخته می‌شود. (جونز[۲]، ۲۰۰۳) . یکی از بنیادترین اصول بکارگرفته شده در تئوری پرتفولیوی مدرن، تئوری ارزش گذاری سرمایه گذاری جان بور/ ویلیامز[۳] می‌باشد، وی از نخستین افرادی به شمار می‌رود که معتقد است قیمت دارائی‌های مالی و دیگر دارائی‌ها، منعکس کننده ارزش ذاتی آن‌هاست که با اندازه گیری سود تقسیمی مورد انتظار در آینده محاسبه می‌شود. وی معتقد است که ارزش واقعی یک سهام از ارزش فعلی عایدات آتی آن حاصل می‌شود.(ویلیامز، ۱۹۳۸). تئوری ویلیامز را می‌توان این گونه استدلال نمود که ارزش‌گذاری سهام به مانند ارزش مورد انتظار از تنزیل عایدات آتی سهام به دست می‌آید که نرخ تنزیل نیز بالطبع، از تابع توزیع احتمالات تبعیت می‌کند. براین اساس تابع توزیع احتمالات نرخ بازده، نقش بسزایی در تعیین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک دارد؛ که این مسأله نیز به نوبه خود نقش تعیین کننده‌ای در فرآیند انتخاب و وزن دهی اوراق بهادار در تئوری مدرن سبد اوراق بهادار ایفا می‌کند (تهرانی و سیری، ۱۳۸۸).

بر اساس تئوری پرتفوی، بازده پرتفوی برابر است با میانگین بازده اوراق بهادار ولی واریانس پرتفوی که مبنای محاسبه ریسک می‌باشد برابر با میانگین واریانس اوراق بهادار نیست چرا که همبستگی بین اوراق بهادار موجود در پرتفوی بر واریانس پرتفوی اثر می‌گذارد.(هندریکسون و ون بردا ، ۱۹۹۲) در تبیین این مهم ریسک پرتفوی اوراق بهادار را به دو موج دریا تشبیه می‌نماید که اگر این دو موج دریا مخالف یکدیگر باشند، یکدیگر را تضعیف و در صورتی که در یک جهت باشند یکدیگر را تقویت می‌نمایند.

مفروضات تئوری پرتفوی

تئوری پرتفوی در رابطه با تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان بر پایه مفروضات زیر بنا شده است.

  1. بر تصمیم گیری سرمایه گذاران، تنها دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار تأثیر دارند.
  2. سرمایه گذاران ریسک گریزند و از بین دو سبد سرمایه گذاری با بازده مساوی، سبدی را انتخاب می‌کنند که انحراف معیار کوچک‌تری داشته باشد. (اصل ریسک گریزی افراد).
  3. سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن بازده سرمایه گذاری خود با ریسک مشخصی هستند. به بیان دیگر برای سطح معینی از ریسک، بازده بیشتری را ترجیح می‌دهند. (اصل سیری ناپذیری افراد).
  4. همه سرمایه گذاران انتظارات یکسانی نسبت به بازده مورد انتظار، واریانس کوواریانس دارائی‌های ریسکی دارند. به بیان دیگر بازده اوراق بهادار دارای پراکندگی نرمال است.

سه فرض ابتدایی تئوری پرتفوی موید نقش نظریه‌های تصمیم گیری بخردانه و مطلوبیت مورد انتظار در تصمیم گیری سرمایه گذاران می‌باشد و فرض چهارم تئوری پرتفوی موید این مهم است که می‌توان بازده پرتفوی را بر اساس میانگین توزیع بازده اوراق بهادار و ریسک پرتفوی را به کمک واریانس بازده اوراق بهادار محاسبه نمود چرا که سرمایه گذاران در چندین دسته از اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌کنند و به همین دلیل ریسک و بازده مجموعه اوراق بهادار برای آنان دارای اهمیت می‌باشد و نه ریسک و بازده هر یک از اوراق بهادار (هندریکسون و ون بردا،۱۹۹۲).

(کالبرگ و زیمبا[۱] ،۱۹۸۳) نشان دادند سبد اوراق بهاداری که از لحاظ درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران، یکسان است، دارای ساختار یکسانی نیز می‌باشند. از این رو می‌توان تجزیه و تحلیل میانگین واریانس را منطبق با توابع مطلوبیت مقعر سرمایه گذاران دانست.( هانچ و لیوی[۲] ،۱۹۶۹) نشان دادند که مدل میانگین واریانس به لحاظ کارایی یک مدل معتبر بوده و این اعتبار کارایی، تنها در زمانی برای تابع مطلوبیت مورد انتظار سرمایه گذاران صادق است که تابع توزیع احتمالات نرخ بازده از ویژگی توزیع نرمال برخوردار باشد.

[۱]Kallberg & Ziemba

[۲]Hanoch & Levy

[۱]Modern portfolio theory

[۲]Johns

[۳]John bur willeams

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • شناسایی رابطه بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی رابطه بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به منظور بهبود استانداردهای حسابداری با توجه به نتایج پژوهش 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد