پایان نامه جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

8-2-2-2- تئوري پرتفوي ماركويتز

با توجه به اصول حاكم بر نظريه مطلوبيت مورد انتظار و با فرض مشخص بودن بازده مورد انتظار يكي از روش‌های كاهش ريسك سرمايه گذاری‌ها، استراتژي تنوع بخشيدن به سرمايه گذاري (پرتفوي) می‌باشد اصل تنوع بخشي به پرتفوي بيانگر اين موضوع است كه می‌توان از طريق اجراي استراتژي مناسب بخشي از ريسك سرمايه گذاري (ريسك غير سيستماتيك) را از بين برد. (اسكات و همکاران ، 2008). پيدايش مفهوم تنوع بخشي به پرتفوي به سال ۱۹۵۲ ميلادي و زمان انتشار مقاله‌ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی توسط هری مارکویتز باز می‌گردد. وي برای اولین بار عامل ریسک را در تجزیه و تحلیل‌های خود وارد نمود و تئوری انتخاب پرتفوی را در چارچوب تعاملات میان ریسک و بازده بهینه سازی نمود و توانست به طور مشخص مدلي را بر اساس ريسك و بازده مورد انتظار ارائه نمايد كه به معناي کم‌ترین ريسك پرتفوي براي سطح مشخصي از بازده مورد انتظار براي آن و يا بيشترين بازده مورد انتظار پرتفوي براي سطح مشخصي از ريسك آن می‌باشد. او به مسئله تنوع بخشی پرتفوی به عنوان یکی از روش‌های کاهش ریسک اشاره دارد به گونه‌ای كه امروزه تئوری ميانگين واريانس وي با عنوان تئوري پرتفولیوی مدرن[1] شناخته می‌شود. (جونز[2]، ۲۰۰۳) . يكي از بنیادترین اصول بكارگرفته شده در تئوري پرتفوليوي مدرن، تئوري ارزش گذاري سرمايه گذاري جان بور/ ویلیامز[3] می‌باشد، وي از نخستین افرادی به شمار می‌رود كه معتقد است قیمت دارائی‌های مالی و دیگر دارائی‌ها، منعکس کننده ارزش ذاتی آن‌هاست که با اندازه گیری سود تقسیمی مورد انتظار در آینده محاسبه می‌شود. وي معتقد است كه ارزش واقعي يك سهام از ارزش فعلي عايدات آتي آن حاصل می‌شود.(ویلیامز، 1938). تئوري ويليامز را می‌توان اين گونه استدلال نمود که ارزش‌گذاری سهام به مانند ارزش مورد انتظار از تنزيل عايدات آتي سهام به دست می‌آید كه نرخ تنزيل نيز بالطبع، از تابع توزيع احتمالات تبعيت می‌کند. براین اساس تابع توزيع احتمالات نرخ بازده، نقش بسزايي در تعيين نرخ بازده مورد انتظار و ريسك دارد؛ كه این مسأله نيز به نوبه خود نقش تعيين کننده‌ای در فرآيند انتخاب و وزن دهي اوراق بهادار در تئوري مدرن سبد اوراق بهادار ايفا می‌کند (تهراني و سیری، 1388).

بر اساس تئوري پرتفوي، بازده پرتفوي برابر است با ميانگين بازده اوراق بهادار ولي واريانس پرتفوي كه مبناي محاسبه ريسك می‌باشد برابر با ميانگين واريانس اوراق بهادار نيست چرا كه همبستگي بين اوراق بهادار موجود در پرتفوي بر واريانس پرتفوي اثر می‌گذارد.(هندريكسون و ون بردا ، 1992) در تبيين اين مهم ريسك پرتفوي اوراق بهادار را به دو موج دريا تشبيه می‌نماید كه اگر اين دو موج دريا مخالف يكديگر باشند، يكديگر را تضعيف و در صورتي كه در يك جهت باشند يكديگر را تقويت می‌نمایند.

مفروضات تئوري پرتفوي

تئوري پرتفوي در رابطه با تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان بر پايه مفروضات زير بنا شده است.

  1. بر تصمیم گیری سرمایه گذاران، تنها دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار تأثیر دارند.
  2. سرمايه گذاران ريسك گريزند و از بین دو سبد سرمایه گذاری با بازده مساوی، سبدی را انتخاب می‌کنند که انحراف معیار کوچک‌تری داشته باشد. (اصل ريسك گريزي افراد).
  3. سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن بازده سرمایه گذاری خود با ریسک مشخصی هستند. به بيان ديگر براي سطح معيني از ريسك، بازده بيشتري را ترجيح می‌دهند. (اصل سيري ناپذيري افراد).
  4. همه سرمایه گذاران انتظارات یکسانی نسبت به بازده مورد انتظار، واریانس کوواریانس دارائی‌های ریسکی دارند. به بيان ديگر بازده اوراق بهادار داراي پراكندگي نرمال است.

سه فرض ابتدايي تئوري پرتفوي مويد نقش نظریه‌های تصميم گيري بخردانه و مطلوبیت مورد انتظار در تصميم گيري سرمايه گذاران می‌باشد و فرض چهارم تئوري پرتفوي مويد اين مهم است كه می‌توان بازده پرتفوي را بر اساس ميانگين توزيع بازده اوراق بهادار و ريسك پرتفوي را به كمك واريانس بازده اوراق بهادار محاسبه نمود چرا كه سرمايه گذاران در چندين دسته از اوراق بهادار سرمايه گذاري می‌کنند و به همين دليل ريسك و بازده مجموعه اوراق بهادار براي آنان داراي اهميت می‌باشد و نه ريسك و بازده هر يك از اوراق بهادار (هندریکسون و ون بردا،1992).

(كالبرگ و زيمبا[1] ،۱۹۸۳) نشان دادند سبد اوراق بهاداري كه از لحاظ درجه ريسك گريزي سرمايه گذاران، يكسان است، داراي ساختار يكساني نيز می‌باشند. از این رو می‌توان تجزيه و تحليل ميانگين واريانس را منطبق با توابع مطلوبيت مقعر سرمايه گذاران دانست.( هانچ و ليوي[2] ،1969) نشان دادند كه مدل ميانگين واريانس به لحاظ کارایی يك مدل معتبر بوده و اين اعتبار کارایی، تنها در زماني براي تابع مطلوبيت مورد انتظار سرمايه گذاران صادق است كه تابع توزيع احتمالات نرخ بازده از ويژگي توزيع نرمال برخوردار باشد.

[1]Kallberg & Ziemba

[2]Hanoch & Levy

[1]Modern portfolio theory

[2]Johns

[3]John bur willeams

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *