پایان نامه رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۸-روش گردآوری

پژوهش کتابخانه­ای:جهت تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع تحقیق،کتب،مقالات فارسی و لاتین،رساله و پایان­نامه مورد استفاده قرار گرفته است.

کار میدانی:برای گردآوری داده­ها از اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار در طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ استفاده شده است. داده­های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر­های پژوهش، از بانک­های اطلاعاتی «تدبیر پرداز» و «ره­آورد نوین» استخراج  می شود. در صورت ناقص بودن داده­های موجود در این بانک اطلاعاتی، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه­ی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار (RDIS) مراجعه می گردد.

۱-۹- جامعه آماری و روش نمونه ­گیری

جامعه آماری این تحقیق شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

۱- ۱۰– ساختار تحقیق

فصل اول : این فصل شامل کلیات تحقیق شامل مقدمه، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، سئوال­ های تحقیق ، فرضیه های تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ، روش انجام تحقیق و ساختار تحقیق می باشد.

فصل دوم : این فصل به مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق پرداخته است.

فصل سوم : در این فصل مقدمه ، بیان مساله و تدوین فرضیه­ی تحقیق ، آزمون­های آماری ، متغییرهای تحقیق و نحوه اندازه­گیری آنها ، نحوه آزمون فرضیه­ی تحقیق ، جامعه آماری ، نمونه آماری ، روش نمونه­گیری و قلمرو زمانی و روش گردآوری اطلاعات ارائه شده است.

فصل چهارم : این فصل به تشریح نتایج آماری و نیز تجزیه و تحلیل فرضیه­ی تحقیق پرداخته خواهد شد.

فصل پنجم : در این فصل نیز نتیجه­گیری تحقیق و همچنین پیشنهادات و محدودیت­های تحقیق ارائه خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری وجود دارد؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با میزان مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری وجود دارد؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر با فرمت ورد