پایان نامه رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

9 1 .  تعريف واژگان كليدي

عدم تقارن اطلاعاتی[1] : اگر در بازار سرمایه اشخاصی وجود داشته باشند که اطلاعات بیشتر و با کیفیت تری نسبت به دیگران داشته باشند عدم تقارن اطلاعاتی رخ می دهد.

تناوب گزارشگری مالی: این اصطلاح تقریبا تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در بر می گیرد که شامل افشای کلیه واقعیت های بااهمیت و مربوط، درباره رویدادها و فعالیت های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی عام است.

قیمت پیشنهادی خرید[2] : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می خرد

قیمت پیشنهادی فروش[3] : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می فروشد.

هزینه سرمایه  : نرخ بازدهی است که تامین کنندگان سرمایه،اعم از صاحبان سهام و قرض دهندگان،در ازای تامین سرمایه،طلب می کنند.بعبارت دیگر هزینه سرمایه برابراست با هزینه فرصت سرمایه برای تامین کنندگان سرمایه که با استفاده از مدل CAPM مورد سنجش قرار گرفته است.

مدل  [4]CAPM:مدلی است که  مى‏توان براى برآورد هزینه سهام سرمایه استفاده کرد.

مدل فاما و فرنچ : مدلی است که می توان برای برآورد هزینه سهام سرمایه استفاده کرد.

10 1 .  خلاصه فصل

در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق و همچنین روش تحقیق بودند.

information asymmetry -[1]

ask price -[2]

bid price -[3]

Capital Asset Pricing Model -[4]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

Author: 92