پایان نامه رابطه بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سيمكو و تغییرپذیری بازده سهام

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-آزمون فرضيه ها

اين تحقيق شامل سه فرضيه مي باشد که به بررسی رابطه بین کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سيمكو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) با تغییرپذیری بازده سهام می پردازد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطي چند متغيره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است. در اين روش كليه اطلاعات گرد آوري شده 79 شركت در طي 5 سال وارد معادله رگرسيون مي شوند. در اين روش چون تعداد مشاهدات بالا مي رود در نتيجه دقت آن از روش مقطعي (سال به سال) بيشتر مي باشد.

در اين تحقیق با استفاده از رگرسيون چند متغيره به تعيين مدل رگرسيوني مي پردازيم. رگرسيون خطي ساده مشروط به معني دار بودن ضريب همبستگي است اما وجود و يا عدم وجود رگرسيون خطي چند متغيره ارتباطي به معني دار بودن ضريب همبستگي ندارد. به غیر از نرمال بودن متغیر وابسته، پیش فرض های دیگر رگرسیون خطی چند متغیره عدم وجود خود همبستگی در متغیر وابسته و عدم وجود هم خطی در متغیرهای مستقل و نرمال بودن خطاها می باشد. آزمون آماری برای بررسی خود همبستگی، آزمون دوربین واتسون است.

4-5-1- آزمون فرضيه اول

فرضیه‌ آماري به صورت فرض صفر(Ho) و فرض مقابل (H1) به شرح زیر می باشد:

Ho : بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود ندارد.

H1: بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

فرضیه ها به صورت آماری به شرح زیر می باشد:

Ho :β  = o

H1 : β  ≠ o

جهت آزمون فرضیه اول، کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و تغییرپذیری بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و هفت متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی، طبق مدل زیر وارد معادله رگرسیون خطی چند متغیره می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقيق:

سئوال اصلی

سؤال اصلی تحقیق این است که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سيمكو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام  با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *