پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین شرکت های موجود در صنایع رقابتی تر و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4- آزمون فرض ها:

4-4-4- فرضیه اول :

H0= بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود رابطه معنا داری وجود ندارد.

H1= بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود رابطه معنا داری وجود دارد.

به منظور بررسي ارتباط بين متغير وابسته (مدیریت سود) و متغير مستقل (قدرت قیمت گذاری)،  فرضيه تحقيق در قالب مدل رگرسيون مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصل از برآورد مدل فوق به طور خلاصه در نمايه زير ارائه گرديده است.

نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه حاکی از معنی­دار بودن مدل رگرسيون و به عبارت ديگر وجود رابطه معناداربین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود می­باشد. همچنين توجه به ضريب تعيين،  مشخص مي­سازد که رابطه بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود قوي نمي­باشد و حدود 27 درصد از تغييرات قیمت کالاها توسط مدیریت سود توضيح داده مي­شود،  بنابراين می­توان بيان داشت از نظر سرمايه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، مفهوم مدیریت سود معيار مهمی تلقی نمی­شود.

براساس ضرایب برآوردی از الگو، قدرت بازار تولید در سطح اطمینان بیش از 99 درصد بر مدیریت سود شرکتهای منتخب تأثیرگذار است. براین اساس، قدرت بازار تولید تأثیر کمی بر مدیریت سود داشته است، به­گونه­ای که اگر قدرت بازار تولید به‏اندازه‌ی 1 درصد افزایش یابد موجب 0.02 درصد افزایش در مدیریت سود شرکتهای منتخب می­شود.

همچنین نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در سطح اطمینان بیش از 99 درصد بر  مدیریت سود این دسته از شرکتها تأثیرگذار است. براین اساس، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار تأثیر قابل ملاحظه­ای بر مدیریت سود داشته است، به­گونه­ای که اگر نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار به‏اندازه‌ی 1 درصد افزایش یابد موجب 27/ 0 درصد کاهش مدیریت سود شرکتهای منتخب می­شود.

اثر نوسانات فروش، اندازه شرکت و نسبت بدهی به دارایی خالص بر مدیریت سود مثبت اما معنادار نمی­باشد.

5-4-4- فرضیه دوم :

H0=  شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر مدیریت سود بیشتری اعمال نمی کنند.

H1=  شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند.

نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه، نشان دهنده اين موضوع است که هز چه شرکت های در بازار رقابتی تر حضور داشته باشند مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند. با توجه به سطح معنی داری که کمتر از 5% است در نتیجه فرض صفر رد و فرض یک که در واقع همان فرض اصلی این تحقیق می باشد تأیید می گردد به عبارت دیگر شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند.

همچنین نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در سطح اطمینان بیش از 99 درصد بر  مدیریت سود این دسته از شرکتها تأثیرگذار است. براین اساس، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار تأثیر قابل ملاحظه­ای بر مدیریت سود داشته است، به­گونه­ای که اگر نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار به‏اندازه‌ی 1 درصد افزایش یابد موجب 38/ 0 درصد کاهش مدیریت سود شرکتهای منتخب می­شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات تحقیق:

آیا بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود رابطه معنا داری وجود دارد؟

آیا شرکتهای موجود در صنایع رقابتی­ تر،  مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *