پایان نامه رشته حسابداری-اطلاعات سنواتی سود

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری انتظارات[1]

واکنش قیمت بازار صرفا به خاطر تصمیمات و اقدامات مدیریت نیست بلکه انتظارات سرمایه گذاران درباره تصمیمات نهایی که توسط مدیریت اتخاذ می شود، نیز مهم است این انتظارات مبتنی بر عوامل داخلی شرکت از جمله تصمیمات مربوط به سود سهام در سالهای گذشته، درآمد مورد انتظار فعلی، استراتژی های سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالی  و از طرف دیگر عوامل خارجی مانند شرایط عمومی اقتصاد، قوت و ضعفهای صنعت و امکان تغییر در سیاست های مالی دولت می باشند.

اگر حجم سود سهام بیش از سال گذشته و در حد مورد انتظار باشد، قیمت بازار سهم تقریبا بدون تغییر خواهد ماند. اما اگر سودها بیشتر و یا کمتر از میزان مورد انتظار باشد، آنگاه سرمایه گذاران انتظاراتشان را در مورد شرکت تجدید خواهند کرد. به عبارت دیگر تغییرات غیرمنتظره در تقسیم سود حاوی اطلاعاتی درباره درآمدها و سایر عوامل مهم شرکت است. بنابراین اگر چنانچه بین سود تقسیمی و سود مورد انتظار تفاوتی وجود داشته باشد، ممکن است شاهد تغییرات زیادی در قیمت سهام باشیم (سجادی ، 1377،18)[2].

 

5-4-2 تئوری های تقسیم سود

اولین گامهای نظریه پردازی سیاست تقسیم سود، به پیش بینی اثر پرداخت سود بر قیمت مربوط
می شود. در طول قرن اخیر سه مکتب فکری در این زمینه (اثر پرداخت سود بر قیمت سهام) ایجاد شدند. یکی از آنها به این نتیجه رسید که سود سهام اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت سهام دارد. گروه دوم بر این باورند که قیمتهای سهام، همبستگی منفی با سطح سود سهام پرداختنی دارد. گروه سوم مدعی اند سیاست تقسیم سود در ارزیابی قیمت سهام نا مربوط است.

مدلهای تئوریکی و تجربی سیاست تقسیم سود شرکت سهامی، اخیراً به خوبی طبقه بندی شده اند. در این طبقه بندی معیار کیفی، ماهیت ساختار بازار و یا منطق اساسی سرمایه گذار می باشد. به این ترتیب مدلهای اخیر به طور وسیع بر اساس منطق مختص خودشان به مدلهای فرموله شده در وضعیتهای اطلاعات کامل، عدم تقارن اطلاعاتی[3] و مدلهایی که از اصول رفتاری استفاده می کنند، تفکیک شده اند.

 

6-4-2 تئوری درآمد باقی مانده[4]

مبنای کلی این نظریه این است که ارزانترین منبع مالی برای یک شرکت، تامین مالی از داخل شرکت است نه صدور سهام و یا اوراق قرضه. به طور کلی منابع پولی برای سرمایه گذاری عبارتند از:

1- قرض و وام

2- صدور سهام

3- سود انباشته

قرض و وام و صدور سهام تامین کننده وجوه سرمایه گذاری جدید هستند.

مدیریت مالی شرکت، ساختار مالی را طی یک دوره تعیین می کند. به این ترتیب دارایی های شرکت چقدر باید باشد و این دارایی ها از چه محلی باید تامین مالی شوند؟

هرگاه شرکت پروژه هایی داشته باشد که بازده آنها بیش از بازده مورد انتظار باشد، در آن صورت از سود تقسیم نشده برای تامین مالی پروژه ها استفاده خواهد کرد. در صورتی که نزد شرکت پس از تامین تمام پروژه های قابل قبول هنوز وجوهی از سود تقسیم نشده باقی مانده باشد، به عنوان سود نقدی بین سهامداران توزیع می گردد.

برخورد با مساله سود سهام در تعیین ارزش شرکت نا مربوط است و سهامدار بین دریافت سود سهام و ابقای سود در شرکت بی تفاوت است. اگر پروژه های سرمایه گذاری بازده ای بیش از بازده مورد انتظار داشته باشند، سرمایه گذار از اینکه هیچگونه سودی تقسیم نشود خوشحال است. و بر عکس اگر بازده آن کمتر از بازده مورد انتظار باشد، سرمایه گذار تقسیم سود را ترجیح میدهد. در مورد سرمایه گذاری مجدد سود سهام سه روش وجود دارد که عبارتند از:

الف) سرمایه گذاری مورد نیاز بیش از سودهای قابل تقسیم است.

ب) سرمایه گذاری مورد نیاز برابر با سودهای قابل تقسیم است.

ج) سرمایه گذاری مورد نیاز کوچکتر از سودهای قابل تقسیم است.

مطابق تئوری درآمد باقیمانده در دو حالت  الف و ب  سودی بین سهامداران تقسیم نمی گردد و در حالت  ج  باقیمانده سود تقسیم می گردد.

 

[1] Prospect theory

[3] Asymmetries Information

[4] Residual income theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بالقوه در خرید سهام شرکتها

2- حفظ و نگهداشت سرمایه گذاران بالفعل

3- کمک به مدیران به خطای کمتر سود پیش بینی شده شرکتها

4- ترغیب و تشویق سرمایه گذارن با توجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده در پیش بینی سودآوری آتی کسب حداکثر بازدهی  ممکنه

پایان نامه اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد  اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس 

Author: 95