پایان نامه رشته حسابداری-بررسی معیارهای اندازه گیری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار 

قسمتی از متن پایان نامه :

. هدف تحقیق بسط مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق است.این تحقیق، با بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری و ارزش بازار ،به دنبال افزایش توانایی مدیران ، صاحبان سهام و سایر ذینفعان سازمانی ،در ارزیابی و پایش ارزش ایجاد شده ازخلال سرمایه انسانی  برای سازمان ، می باشد.

روش تحقیق بکار رفته در این تحقیق روش تحقیق همبستگی است زیراهدف بیان رابطه نسبتهای مالی مورد نظر و سرمایه انسانی است.جمع آوری داده های بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین صورت گرفت و جهت تجزیه تحلیل داده ها ی از نرم افزارهای spss و(۶)evies استفاده گردیده است. در این تحقیق از ۸ صنعت با دوره زمانی(۱۳۸۸-۱۳۸۴) استفاده شده است سپس نمونه ای متشکل  از ۶۰ شر کت از  ۸ صنعت تلفیق شده با روش حذف سیستماتیک  انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده اجرای الگوی رگرسیون چند گانه با بهره گیری از (pls )و داده های تابلویی بود. .دراین تحقیق از متغیر تاخیری برای بیان آثار تاخیری آن نیز  استفاده کردیم. نتایج حاکی از تاثیر  متغیرهای مستقل بر روی وابسته است  .

 

 

 

فرضیه اصلی۱:

بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری  شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 • بین مزایای پایان خدمت کارکنان و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین هزینه حقوق و دستمزد مستقیم و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین هزینه حقوق و دستمزد غیرمستقیم و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین هزینه حقوق و دستمزد کارکنان اداری و فروش و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین بهره وری و نوع صنعت رابطه معنی داری وجود دارد

فرضیه اصلی۲:

بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 • بین مزایای پایان خدمت کارکنان و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین هزینه حقوق و دستمزد مستقیم و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین هزینه حقوق و دستمزد غیرمستقیم و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین هزینه حقوق و دستمزد کارکنان اداری و فروش و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین سودآوری و نوع صنعت رابطه معنی داری وجود دارد

فرضیه اصلی ۳:

بین ارزش سرمایه انسانی و ارزش بازار شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 • بین مزایای پایان خدمت کارکنان و ارزش بازار رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین هزینه حقوق و دستمزد مستقیم و ارزش بازار رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین هزینه حقوق و دستمزد غیرمستقیم و ارزش بازار رابطه معناداری وجود دارد.
 • این هزینه حقوق و دستمزد کارکنان اداری و فروش و ارزش بازار رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین سودآوری و نوع صنعت رابطه معنی داری وجود دارد

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

چه رابطه ای بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری و سودآوری و ارزیابی سهام وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار