پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ديدگاه سنتي در ساختار سرمايه، بر اين نظريه استوار بود كه مي توان با استفاده از اهرم، ارزش شركت را افزايش داد. اما آغاز نظريات مدرن ساختار سرمايه را مي توان مقاله اوليه موديلياني و ميلر(1958) دانست كه اظهار كردند، تحت شرايط خاص (وجود بازار رقابت كامل، نبود ماليات بر درآمد، عدم وجود هزينه هاي ورشكستگي و نمايندگي، وجود تقارن اطلاعاتي بين فعالان بازار سرمايه)، ارزش شركت مستقل از ساختار سرمايه است. اندكي بعد درسال1963 ، اين دو انديشمند، با افزودن معافيت هاي مالياتي بدهي براي شركت هايي كه از بدهي استفاده مي كنند، ايجاد اهرم مالي را باعث افزايش ارزش شركت دانستند. سپس، ميلر در سال1977 ، با افزودن ماليات بر درآمدهاي شخصي به مدل، دريافت كه مزاياي مالياتي به وسيله ماليات بر درآمدهاي شخصي از بين مي رود.

با اين وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربي نشان داد كه رفتار واقعي تامين مالي شركت ها، با ادبيات نظريه هاي ساختار سرمايه سازگاري ندارند. بنابراين، متعاقب انتشار نظريات موديلياني و ميلر درسال هاي 1958 و 1963 و رفتار متناقض شركت ها، تئوري هاي نويني مانند توازي ايستا و ترجيحي ارائه شدند. با ورود تئوريهاي جديدبه حيطه ساختار سرمايه مفاهيم جديد ازجمله انعطاف پذيري تفكر غالب در تصميمات ساختار سرمايه گرديد. انعطاف پذيري مالي داراي تعاريف گوناگوني است كه ازآن جمله مي توان به” درجه ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می تواند منابع مورد نیاز برای  واکنش های تدافعی(پرداخت بدهی ها)و تهاجمی(سرمایه گذاری) را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید” اشاره كرد. پوسیا و جونز)2009 ،ص2)[1] انعطاف پذیری مالی را چنین توصیف می نماید که ” انعطاف پذیری مالی به توانایی شرکت در ایجاد مزیت از فرصتهای غیر منتظره با توجه به سیاست های مالی و ساختار مالی شرکتها بستگی دارد”. ارزش انعطاف پذیری مالی با افزایش تفاوت در هزینه های تامین مالی خارجی و داخلی، افزایش می یابد.  از این رو ، شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی کمتری دارند دارای احتمال بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های مالی هستند، که ممکن است شرکت را مجبور به تعدیل سرمایه گذاری های ثابت خود و تبدیل آنها به پول نقد در جریانهای شوک نقدینگی شود.

 

2-5 نتايج تحقيق:

نتايج حاصل از فرضيه اول:

با توجه به اينكه براي آزمون فرضيه اول از دو متغير وابسته استفاده گرديد است. و متغير وابسته بازدهي غير عادي به روش بازار در هيچ يك از مدل ها معنادار نبود لذا نتايج تحقيق صرفاً مبتني بر بازدهي غيرعادي به روش متوسط 3 سال خواهد بود.

همانطور كه در فصل قبل اشاره شد ، طبق روش فاركلند و وانگ انعطاف پذيري داراي ارزش مثبتي است. درواقع واكنش سرمايه گذاران به تغييرات وجه نقد مثبت مي باشد و سرمايه گذاران نسبت به 1 ريال افزايش در وجه نقد 2.75ريال ارزش شركت را افزايش مي دهند كه بيان مي دارد سرمايه گذاران به وجه نقد كه يكي از معيار هاي انعطاف پذيري شركت است توجه خاصي دارند يعني هر چه شركت داراي وجه نقد بيشتري باشد مي توان انتظار داشت داراي انعطاف پذيري بيشتري باشد. لذا سرمايه گذاران با درك اين موضوع با افزايش و يا كاهش وجه نقد شركت، ارزش آن را متناسب با ميزان افزايش يا كاهش تعديل مي نمايند. بنابراين فرضيه اول كه داراي 2 فرضيه فرعي بودو بيان مي داشت كه ارزش نهايي انعطاف پذيري به روش فاركلند و وانگ مثبت است تائيد مي گردد. اما ارزش نهايي انعطاف پذيري به روش كلارك داراي ضريب منفي بوده و از نظر آماري معنادار نيست، بنابراين نمي توان در مورد ارزش نهايي انعطاف پذيري به روش كلارك تفسيري ارائه كرد. فرضيه دوم فرعي براي فرضيه اول بيان مي دارد كه ارزش نهايي انعطاف پذيري به روش كلارك مثبت است كه نتايج نشان مي دهد فرضيه تائيد نمي گردد. به علت اينكه فرضيه اول فرعي تائيد و فرضيه دوم فرعي تائيد نمي گردد لذا فرضيه اول رد مي گردد. در ايران تحقيقي در رابطه با ارزش نهايي وجه نقد و انعطاف پذيري مالي صورت نگرفته است اما نتايج فرضيه اول حاضر با تحقيق فاركلندو وانگ،2006مشابهت دارد وبا تحقيق كلارك نيز مشابهت دارد اما در تحقيق كلارك ارزش نهايي وجه نقد به روش كلارك معنادار بود ولي در اين تحقيق معنادار نيست و با توجه به اينكه مدل كلارك و فاركلند مشابه است و فقط چند متغير ارزش بازار به ارزش دفتري و همچنين اندازه شركت اضافه شده است شايد به علت معنادار شدن آنها متغير ارزش نهايي وجه نقد معنادار نشده.

 

[1] . Mark Puccia and Rob Jones, 2009

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت وردتاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *