پایان نامه رشته حسابداری درباره مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

3-11 مراحل عمومی مربوط به آزمون آماری

3-11-1 مرحله اول: تعریف فرضیه های آماری H0 و  H1

اولین مرحله در آزمون فرض آماری، تعریف فرض ها می باشد. چنانچه فرضیه پژوهشی مرز مشخصی داشته باشد، H1 نشان دهنده ادعا (فرضیه پژوهشی ) خواهد بود، در غیر این صورت نقیض آن در H0 تعریف شده و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماری در H1 قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است فرض H0 و  H1مکمل یکدیگر هستند. با این توصیف H0 گاهی بیان کننده ادعا و گاهی نقیض ادعا خواهد بود.

3-11-2 مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون (آماره آزمون)

توزیع نمونه گیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد. بسته به اینکه فرضیه پژوهشی چه نوع پارامتری را بیان می کند، توزیع نمونه گیری آماره و آماره آزمون تغییر خواهد کرد. آماره آزمون، همان متغیر استانداردی است که در بحث تخمین برای استخراج فواصل اطمینان از آن استفاده می شود، با این تفاوت که تمام اجزا آن در بحث آزمون معلوم خواهد بود.

3-11-3 مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنی H0 و  H1 و محاسبه مقدار بحرانی

سطح زیر منحنی H0 و  H1 به توزیع نمونه گیری و مقدار آلفا بستگی دارد. یک دنباله یا دو دنباله بودن آزمون نیز بر سطح زیر منحنی فرضیه های آماری تاثیر مستقیم دارد. همانطور که بیان شده قاعده این است «H0 در برگیرنده سطح اطمینان و H1 سطحی برابر آلفا خواهد بود».

محاسبه مقدار استانداردی که تفکیک کننده H0 و  H1به صورت عددی، از دیگر موارد ضروری در این مرحله است. مقدار استاندارد بر اساس نوع آزمون و مقدار آلفا از جداول آماری استخراج می شود. این مقدار با توجه به علامت آن «مقدار بحرانی» نامیده می شود. مقدار استاندارد و جداول آماری مورد نیاز برای استخراج آن بر اساس آماره آزمون تعیین می شود، برای مثال اگر آماره آزمون از نوع Z باشد، مقدار بحرانی بر اساس جدول استاندارد Z تعیین می شود و اگر از نوع کای-مربع باشد، بر اساس جدول X2  تعریف می گردد.

3-11-4 مرحله چهارم: تصمیم گیری

در این مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده در مرحله دوم با مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه می شود. چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H0 قرار بگیرد، گفته می شود که در سطح اطمینان مورد نظر، دلیل کافی برای پذیرش H0 وجود دارد. در غیر این صورت فرض H0 رد شده و H1 در سطح خطای آلفای درصد پذیرفته می شود.

یکی از مهمترین ضروریات این قسمت تبدیل تصمیم گیری آماری به تصمیم گیری مدیریتی می باشد. پس از تایید یا رد H0، محقق و یا تحلیل گر باید به طور مشخص بیان کند، که آیا فرضیه پژوهشی تحقق پذیرفته یا رد شده است. بدیهی است محقق هیچ گاه ادعای اثبات یا عدم اثبات فرضیه پژوهشی یا فرضیه آماری را ندارد، بلکه در تحلیل خود به لحاظ استقرار احتیاط خواهد کرد.

اما به منظور اعتبار بخشی به نتایج حاصل از بکارگیری مدل تحقیق، متغیرهای مربوط به مدل را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داه ایم، که برای این منظور از فنون آماری مخصوص جهت اعتبار سنجی مدل تحقیق تحت عنوان «آزمونهای حساسیت و تشخیص مدل رگرسیونی» وجود دارند که در زیر کارکرد هر یک از آنها را به طور دقیق معرفی و در فصل چهارم نتایج آنها را شرح خواهیم داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *