پایان نامه رشته حسابداری: رابطه بين ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2) روش تحقیق

ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحليل‌گران مالي و كارگزاران بورس، مديران مالي شركتها، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران، سازمان حسابرسي قرار گیرد، کاربردی است.

ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقيق توصيفي آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصيف و تفسير مي‌کند. اين نوع از تحقيق شامل جمع‌آوري اطلاعات به منظور آزمون فرضيه يا پاسخ به سوالات مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي‌باشد.

ازجهت نوع طرح تحقیق، در اين نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محيطي كه به گونه‌اي طبيعي وجود داشته‌اند و يا از وقايع گذشته كه بدون دخالت مستقيم پژوهشگر رخ داده است، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل‌ مي‌شود.

3-3) قلمرو تحقيق

هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می باشد:

3-3-1) قلمرو موضوعی: موضوع بررسی “مطالعه رابطه بین تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه بین تركيب سهامدارانو عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد.

3-3-2) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1387 الی 1391 شرکتهای برگزیده می­باشد. البته با توجه به این که برای آزمون فرضیه های تحقیق نیاز به محاسبه تغییرات سال (t) نسبت به سال (t-1) می­باشد؛ برای محاسبه برخی متغیرها نیازمند اطلاعات سال 1386 نیز می‌باشیم.دوره‌ی زمانی این تحقیق فاصله‌ی سال‌های  1391-1387 می‌باشد.

3-3-3) قلمرو مکانی: با توجه به نقش مهم و حیاتی بازار سرمایه در اقتصاد کشورها و همچنین جوان بودن ادبیات مربوط به بازار سرمایه و سایر موارد مهم مطرح شده در تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.

3-4) فرضیه های تحقیق

بيان مسئله تنها به صورت کلي پژوهش را هدايت مي‌کند و تمام اطلاعات ويژه پژوهشي را دربرندارد، از طرفي ديگر در صورتي‌که کليه اطلاعات پژوهشي را در مسأله مطرح کنيم مسأله به گونه‌اي بزرگ مي‌شود که تدبير و هدايت آن امکانپذير نيست، بنابراين مسأله هرگز به صورت عملي حل نخواهد شد مگر اينکه به فرضيه يا فرضيه‌هايي تبديل شود. رابطه فرضيه با تحقيق مثل رابطه راه با مسافرت است (خاکي، 1384،114).

فرضيه[1] حدس بخردانه‌ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله‌ی خبری بیان شده و نشانگرنتایج مورد انتظار می‌باشد(تقي‌زاده و تاري، 1386،16). در پژوهش حاضر بر اساس ادبيات و مباني نظري مطرح شده درباره رابطه بین مالكيت نهادي سهام با عدم تقارن اطلاعاتي در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ فرضيه‌هاي زیر طراحي شده و در مراحل کار اين فرضيه‌ها را مورد آزمون قرار خواهيم داد.

فرضیه اول : بين ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم : بين ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم:  بين ترکیب سهامداران مديريتي و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم:  بين تمرکز مالکیت سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.

1 – Hypothesis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسايي میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع شود. همچنین در این مطالعه تلاش خواهد شد راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با توجه به شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه شود. بنابراین اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر بیان نمود:

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران نهادي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران حقيقي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران مديريتي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *