پایان نامه رشته حسابداری: رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-2 – تئوري مالي نوين

در سال‌های اخير تحقيقات بسيار زيادي در رابطه با مشخص نمودن وضعيت بازار سرمايه جهت پاسخگويي به فعالیت‌های متنوع در سرمايه گذاري انجام شده است. محققين در اين تحقيقات تجربي به استثناهاي فراوان در بازارهاي مالي پيشرو دست يافتند كه مدل‌های نظري حاكم قادر به تببين آن‌ها نبودند و اين موضوع سرآغازي براي مطالعه بر روي رفتارهاي انساني بود. شروع مطالعات بر روي رفتارهاي انساني و عوامل موثر بر آن به خصوص در بازار مالي و سرمايه بسياري از مفروضات كه انديشمندان مالي سال‌ها بر اساس آن‌ها به مطالعه و تحقيق می‌پرداختند را به چالش كشيدند. یکی از چالش برانگيز ترين مشاهدات در بازارهاي مالي اين است كه بر خلاف فرضيه بازار كارا بازده سهام در بازه‌های زماني مختلف قابل پيش بيني است. یافته‌ها حاكي از آن است كه سرمايه گذاران هميشه به طور منطقي، قابل پيش بيني و بدون تورش، همان‌گونه كه در مدل‌های رايج در تئوری مالی مدرن نشان داده شده‌اند رفتار نمی‌کنند. همچنین بر اساس فرضیه بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار منتشر می‌شود، به سرعت بر قیمت اوراق بهادار تأثیرمی گذارد؛ به عبارت دیگر بازار نسبت به اطلاعات جدید، واکنشی متناسب با محتواي اطلاعاتی رویداد مورد نظر از خود نشان می‌دهد، به گونه‌ای که قیمت‌ها به درستی تعدیل شده و به قیمت ذاتی نزدیک می‌شود. بنابراین در بازار کارا، کسب بازده غیر عادي[1]  به طور مستمر امکان پذیر نیست.اما پذیرش کلی این نظریه، به دلیل بروز رفتارها و پدیده‌هایی مغایر با مفروضات بازار با چالش‌هایی مواجه است که خلاف قاعده‌های بازار[2] کارا، نامیده می‌شوند

برخي از بي قاعدگی‌ها در بازار سرمايه كه با رفتارهاي عقلاني تعريف شده در تئوري مالي مدرن فاصله داشت موجب گردید تا پژوهشگران به منظور توجيه اين پدیده‌ها، برخي از مفروضات حاكم بر تئوري مالي مدرن را كنار بگذارند و براي تفسير و تبيين چرايي اين پدیده‌ها از مكتب مديريت مالي رفتاري كه امروزه به تئوری‌های مالي نوين مشهور شده‌اند، كمك بگيرند. مديريت مالي رفتاري، بر اين فرض استوار می‌باشند كه گاهي براي يافتن راه‌حل‌هايي در پاسخ به معماهاي تجربي، لازم است كه اين احتمال را بدهيم كه برخي از عوامل در اقتصاد، به طور كامل عقلايي رفتار نمي‌كنند. تالر لينتز[3] (۱۹۶۵) مدیریت مالي رفتاري را مطالعه‌ی نحوه‌ی تفسير و عکس‌العمل انسان به اطلاعات، به منظور تصميم گيري آگاهانه تعريف می‌نماید.

به طور خلاصه می‌توان محدوديت در آربيتراژ، كارايي بازار و تصميم منطقي را از پارادايم هاي اصلي نظریه‌های رفتاري عنوان نمود كه باعث نگراني حاميان بازار كارا می‌شود. (صالح آبادي و دیگران،1390) طرفداران اين مكتب از نظريه سوداگري و قاعده حاكم بر آن به منظور پاسخگويي به محدودیت‌های آربيتراژ و شواهد تجربي كه در انطباق با نظريه مطلوبت مورد انتظار نمی‌باشد، استفاده می‌نمایند و همچنین از مدل‌های رفتاري حاكم بر نظريات روان‌شناختی سعي در توجيه تداوم بازده سهام و تبیین نتایجی از بازار دارند كه با مفروضات کارایی بازار ناسازگار است.

1-3-2-2- محدوديت در تئوري آربيتراژ

تئوري آربیتراژ یک استراتژی سرمایه گذاری است که سود بدون ریسک ایجاد می‌نماید، طرفداران تئوري مدرن اعتقاد دارند که قیمت گذاری نادرست معامله گران غیر منطقی در بازار، یک فرصت جذاب سرمایه گذاری برای معامله گران منطقی (آربیتراژها) ایجاد می‌نماید و قیمت گذاری نادرست[4] از طریق معامله گران منطقی تصحیح خواهد شد.

در مقابل طرفداران مالي رفتاري با تكيه بر اين موضوع كه۱) بازارهای واقعی از حالت بی نقص و کامل خود دور هستند ۲) ناسازگاری‌های متعددی از قبیل هزینه‌های معاملات وجود دارد ۳) جانشین کاملي برای بسیاری از اوراق بهادار ندارد ، نشان دادند كه اگر معامله گران غير منطقي باعث انحراف دارایی از ارزش پایه‌شان شوند، معامله گران منطقي به دليل اينكه فرصت‌های آربیتراژی بازارهای اوراق بهادار به شدت محدود می‌باشند، نمی‌توانند قيمت گذاري نادرست را تصحيح نمايند.و به علت افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و محدودیت‌هایی که آربیتراژها با آن مواجهند، آربیتراژ تبدیل به یک فعالیت ریسک دار می‌شود و احتمالاً آربیتراژها مسئولیت آن را به عهده نخواهند گرفت (تامیدیز[5]،۲۰۰۳).

2-3-2-2- شواهدي دال بر نقص نظريه مطلوبیت مورد انتظار

برخي از پژوهشگران معتقدند افراد براي اطلاعات در دسترس خود اولویت‌های خاصي قائل اند و همچنين برداشت يكساني از آن اطلاعات ندارند. از اين رو نمی‌توان برای تمامی افراد سرمایه گذار یک مدل تصمیم گیری ارائه نموده و یا تصمیمات آنان را به یک مدل کلی مطابقت داده و اگر بر اساس آن مدل تصمیم گیری نمودند آن‌ها را منطقی دانست. وضعیت و شرایط بازارها بسیار پیچیده تراز تعاریفی است که در نظریه‌های موجود در تئوری‌های مدرن وجود دارد.(نیکولاس[6]،2003)كوهن و همكاران[7] (۱۹۷۵) شواهد تجربی در ارتباط با كاهش ريسك گريزي اشخاص در هنگام افزايش ثروت آن‌ها در بررسي بورس معتبر جهان ارائه نمودند. لو و همكاران[8] (۱۹۸۸) فرض گشت تصادفي را براي بازده هفتگي سهام آزمون نمودند آن‌ها با مقايسه برآورد هاي واريانس بازده در دوره‌های مختلف فرض وجود گشت تصادفي را به طور جدي رد نمودند.رايلي و همكاران (۱۹۹۲) دريافتند كه ريسك گريزي افراد با سن، تحصيلات، درآمد افراد رابطه معني داري وجود دارد به گونه‌ای كه با افزايش ثروت و تحصيلات درجه ريسك پذيري آن‌ها نيز افزايش مي بابد ولي بين سن افراد و ريسك پذيري رابطه عكس وجود دارد. اين محدودیت‌ها و به همراه شواهد تجربي بدست آمده مبني بر تصميمات غير عقلاني سرمايه گذاران منجر شد تا طرفداران مالي رفتاري در توجيه اين قبيل پدیده‌ها به نظريه سوداگري دانيل كانمن و آموس تورسكي متوسل شوند.

[1]Abnormal Return

[2]Market Anomaly

[3]Lintner, J thaler

[4]Miss-pricing

[5]Timediz

[6]Nicholas  Nikos S Thomadis

[7]Cohn & et al

[8]Lo & et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *