پایان نامه رشته حسابداری: شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران بانک تجارت

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :


4 ـ 4  تحلیل هم خوانی نظرات

به منظور بررسی ارتباط بین مشخصات فردی و نظر پاسخ دهندگان به هر یک از موانع مؤثر در عدم بکارگیری بهینه از اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران از تحلیل واریانس استفاده شده است. فلسفه زیربنایی تحلیل واریانس، بررسی و مقایسه تغییرات بین گروهی[1] (موردی) و درون گروهی[2] (موردی) است. در واقع هدف تحلیل واریانس این است که کل تغییرات مربوط به متغیر وابسته را به یک سری تغییرات بین موردی و درون موردی افراز کند و ببیند که تغییرات درون موردی دارای اثر قابل ملاحظه ای است یا اثرات بین موردی. منظور از تغییرات درون موردی تغییراتی است که در اثر سایر عوامل غیر از متغیرهای مستقل ایجاد می شود. در این تحقیق که نمونه گیری وجود نداشته و اطلاعات کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است، جهت تحلیل هم خوانی نظرات به مقایسه ی میانگین های بین گروهی پرداخته شده است.

4 ـ 4 ـ 1  تحلیل همخوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف در خصوص میزان تأثیرگذاری عوامل

به منظور بررسی نظرات مدیران با سمت های مختلف در خصوص میزان تأثیرگذاری عوامل (موانع فنی، رفتاری و فرهنگی) به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از تحلیل واریانس (مقایسه میانگین بین گروه ها) استفاده شده که اطلاعات مربوط به آن در جدول (4 ـ 6) ارائه شده است.

اطلاعات جدول نشان داده که میانگین گروه رئیس صندوق 239/0 و میانگین سایر    گروه ها شامل رئیس اعتبارات، رئیس شعبه و معاون شعبه 254/0 بوده است. اختلاف میانگین بین گروه ها، صفر یا بسیار ناچیز بوده، بنابراین مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی در خصوص میزان تأثیرگذاری عوامل فوق به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.

1.. between group  منظور از تغییرات بین گروهی تغییراتی است که در اثر متغیرهای مستقل ایجاد می شود.

2 .. within group منظور از تغییرات درون گروهی تغییراتی است که در اثر سایر عوامل غیر از متغیرهای مستقل ایجاد می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *