پایان نامه شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-4-1-4 کنترل های دسترسی به کامپیوتر، برنامه های کامپیوتری و بانکهای اطلاعاتی

کنترل های دسترسی به کامپیوتر و فایل ها و برنامه های کامپیوتری بدین منظور برقرار می شود

که از دسترسی غیر مجاز، که می تواند موجب استفاده غیر مجاز از دستگاه ها، اعمال تغییرات      غیر مجاز در برنامه ها و اطلاعات و خسارات مالی و صدمه دیدن دستگاهها و فایلها و برنامه ها باشد، جلوگیری شود( آریا، 1389، 157 ).

کنترل های دسترسی به اطلاعات بیان کننده آن هستند که چه افرادی و در چه سطحی قادر به دسترسی به اطلاعات و برنامه ها و اعمال تغییر در آنها هستند. دسترسی را می توان از طریق ایجاد محدودیت های فیزیکی و یا قرار دادن کلمه عبور بر سر راه اطلاعات و برنامه ها محدود ساخت     ( فرقاندوست حقیقی، 1378، 53 ).

کنترل های دسترسی و کنترلهای حفاظت و ایمنی به شرح ذیل می باشد(آریا،158،1389 ):

  • حفاظت تجهیزات شامل امنیت و کنترل های دسترسی به دستگاه ها و لوازم
  • حفاظت اطلاعات شامل کنترل های دسترسی، استفاده و تغییر برنامه ها و فایل های اطلاعاتی
  • برنامه تامین تجهیزات و اطلاعات پشتیبان برای موارد اضطراری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92