پایان نامه شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

4-7 جمع بندی فصل

در این فصل به ارائه و تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق پرداخته شد. در این راستا فرضیات تحقیق با در نظر گرفتن کل گروههای حسابرسی به عنوان یک جامعه آماری و با روش های آماری مختلف(خی-دو،دوجمله ای و t )مورد آزمون قرار گرفت که فرضیات3،1 و4 تائید و فرضیات 2و5 مورد تائید قرار نگرفت(با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها در فرضیه سوم از آزمون t استفاده نشده است).همچنین جهت آزمون فرضیات تحقیق با توجه به نظر هر یک از گروههای حسابرسی (حسابرسان داخلی،حسابرسان شورای شهر و گروههای اصلاح حساب) از آزمون خی-دو استفاده شد که طبق نظر حسابرسان داخلی فرضیات 1و4،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) و گروههای اصلاح حساب فرضیات3،1 و4 مورد تائید قرار گرفت. در فصل بعد به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات جهت رفع موانع شناسایی شده در راستای پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری  پرداخته خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92