پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

1-10- قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید داری قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع پژوهش تسلط کافی داشته باشد

  • قلمرو زمانی تحقیق: از نظر زمانی مربوط به داده های نمونه آماری طی سالهای 1392لغایت 1393 می باشد.
  • قلمرو موضوعي تحقیق: قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه تقلب تحصیلی با عوامل موثر در دانشگاه می باشد.
  • قلمرو مکانی تحقیق: مر بوط به دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان می باشد.

1-11- روش گردآوری اطلاعات

برای گردآوری ادبیات موضوعي و مبانی نظری فرضیه ها از مطالعات کتابخانه ای یعنی استفاده از              کتاب ها، مقالات، پایان نامه های تحصیلی و برای داده های مربوط به نمونه آماری از نرم افزار Spss استفاده شده است.

1-12 – چارچوب کلی تحقیق

این تحقیق از 5 فصل به شرح ذیل تشکیل شده است:

در فصل اول، موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن، اهداف اساسی انجام تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و تعریف واژه­ها و اصطلاحات بیان شده­اند. فصل دوم به ادبیات و تئوری­های موجود در رابطه با مبانی نظری فرضیه­های تحقیق پرداخته است. همچنین، سابقه­ی تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه نیز به تفصیل بیان شده است.در فصل سوم، چگونگی اجرای روش تحقیق اشاره شده است. جامعه­ی تحقیق، نمونه­ی تحقیق و چگونگی انتخاب آن از بین اعضای جامعه و روش­های گردآوری اطلاعات توضیح داده شده است. در ادامه مدل­های آماری و اقتصادسنجی مربوط و فرضیه­های آماری تحقیق ارایه شده است.

در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده از به­کارگیری روش­ها و مدل مورد استفاده، آمده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری با فرمت ورد

Author: 92