پایان نامه مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- بيان مساله پژوهش

به گونه کلی، دارایی­های شرکت به دو دسته دارایی­های مشهود و دارایی­های نامشهود تقسیم می­شوند. تا دهه 1980، ارزش يک شرکت تا اندازه زيادي به ارزش دارايي­هاي مشهود آن از قبيل ساختمان­ها و ماشين­آلات بستگي داشت (چوی[1]، 2007: 20). اما از اواسط دهه 1980 ارزش يک شرکت به ارزش دارايي­هاي نامشهود آن از قبيل نوآوري، فناوري، منابع انساني[2] و مهارت­ها وابسته شد (کلونينگر[3]، 2004: 126) مالکين و مديران اجرايي شرکت­ها براي مدت­هاي زيادي تصور مي­کردند که کليد موفقيـت شرکـت­ها، کسـب دارايي­هاي مشهود است، اما هم اکنون اهميت دارايي­هاي نامشهود را نيز درک کرده­اند (لو[4]، 1997). همچنين مهم­ترين بخش دارايي­ها به شکل نامشهود هستند که در حدود 50٪ ارزش بازار شرکت­هاي بزرگ صنعتي و خدماتي را تشکيل مي­دهند (اسويبي[5]، 1997: 12).

دارايي­هاي نامشهود خود به دو دستـه منابـع و اموال[6] تقسيـم­ مي­شـوند. اموال نامشهود به به دارایی­های نامشهودی اطلاق می­شود که زیر پوشش قانون قرار می­گیرند مانند حق اختراع، حق امتیاز و علایم تجاری، درحالی که منابع نامشهود پیچیده­تر بوده و با اشخاص، روابط و سیستم­ها در ارتباط است. منابع نامشهود برخلاف اموال نامشهود، پویاتر بوده و ارزیابی صحیحی از آن­ها مشکل­تر است (ايکس-کايو[7]، 2009: 15، 16 و 17). مهم­ترين دارايي­هاي يک شرکت، دارايي­هاي نامشهود شامل منابع و اموال نامشهود هستند و مسئله در اندازه­گيري دارايي­هاي نامشهود، تعیین اثربخشی دارایـی­های نامشهودی است که معمولاً در ترازنامه و صورت­هاي مالي شرکت گزارش نمي­شوند (آکيو[8]، 2009: 1).

در هر صورت، چيزي که باعث موفقيت يک شرکت مي­شود، فقط دارايي­هاي مشهودي نيستند که هر کس مي­تواند با پرداخت بهاي آن، به موفقـيت دست يابد، بلکه اثـربخشي اين نوع دارايي­ها با دارايي­هاي نامشهود است که آن­ها را قابل استفاده کرده و باعث موفقيت شرکت در دست­يابي به اهداف نيز مي­شود (ايکس-کايو، 2009: 1).

با وجود اين، در روش­هاي حسابداري سنتي، دارايي­هاي نامشهود به اندازه کافي گزارش نمي­شوند و اين موضوع دليل اصلي اختلاف شديد بين ارزش بازار يک شرکت و  ارزش دفتري ثبت شده است (هندري[9] و همکاران، 2008: 14). اين در حالي است که صورت­هاي مالي يکي از مهم­ترين ابزارهاي تحليل وضعيت مالي شرکت­ها در بازارهاي سرمايه امروزي هستند. به عنوان نمونه، لو (1997) نشان داد که بيـش از 40٪ از ارزش بـازار يک شـرکت متوسط، در ترازنامه ظاهر نمي­شوند. در نتيجه، مديران در يافتن اطلاعات لازم براي تعيين عملکرد يک شرکت، با مشکل مواجه خواهند شد. با توجه به اينکه ترازنامه يکي از مهم­ترين اجزاي   صورت­هاي مالي است، انتظار می­رود ارزش يک شرکت را به نحو صحيح گزارش دهد و بتواند مبنايي براي ارزيابي عملکرد شرکت فراهم سازد. با اين حال، گزارش اقلام نامشهود (الي و وايماير[10]، 1999 و گادفري و کوه[11]، 2001) و يا عدم گزارش آن در ترازنامه (پن­من[12]، 2009 و بلوم[13]، 2009)، موضوع مورد مناقشه پژوهشگران بوده است. افزون بر اين، حسابداري دارايي­هاي نامشهود نسبت به دارايي­هاي مشهود، مشکلات مهمي را در پي دارد. از جمله اين مشکلات عدم اطمينان مربوط به منافع حاصـل از دارايـي­هــاي نامشهود و مـدت زمان اين منـافع است (هوگ­کرون و نيوسفلا[14]، 2000: 258). اين عدم اطمينان بر تعیین ارزش حسابداري دارايي­هاي نامشهود و همچنين تاثیر آن­ها بر ارزيابي عملکرد شرکت اثرگذار است.

معيارهاي سنتي عملکرد حسابداري نیز مانند سود هر سهم[15]، سود تقسيمي هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام[16] اصولاً بر سرمايـه در گردش[17] و دارايـي­هاي مشهود متمرکز هستند (ايکس-کايو، 2009: 3). همچـنين اصول حسابداري با سرمايه­هاي فکري[18] مانند تحقيق و توسعه به عنوان يک هزينه رفتار مي­کنند (به عنوان نمونه، استاندارد ملي حسابداري شماره 17؛ 1391: بند 33 و 44). افزون بر اين، سيستم­هاي حسابداري فعلي به اندازه کافي ارزش واقعـي يـک شرکت را تعيين نمي­کنند. به عنوان مثال، دارايي­هاي فهرست شده در استاندارد ملي حسابداري شماره 17 (حسابداري دارايي­هاي نامشهود) شامل ارزشيابي منابع انساني يا ساير اشکال اموال فکري[19] نمي­شود، و در نتيـجه ارزيـابي عمـلکرد شرکت را با خطاي جدي مواجه مي­سازد، زيرا سيستم­هاي حسابداري عملـکرد، مبتني بر ارزيابي دارايـي­هاي مشهود هستند.

بنابراين، در جريان لحاظ نمودن دارايي­هاي نامشهود و ارتباط آن­ها با اندازه­گیری عملکرد شرکت­ها، مساله­های اصلي عبارتند از: 1) ارزش اقلام نامشهود براي مقاصد گزارشگري مالي چیست و چگونه بايد اندازه­گيري شوند، 2) آيا اصولاً بايد دارایی­های نامشهود را در صورت­های مالی افشا يا گزارش کرد؟، 3) چه اقلامي بايد به عنوان اموال فکري و دارايي­هاي نامشهود در ترازنامه شرکت منظور شوند؟، 4) اهميت دارايي­هاي نامشهود ثبت نشده در ارزيابي عملکرد شرکت­ها چيست؟ و 5) چگونه می­توان دارایی­های نامشهود را برای ارزیابی عملکرد شرکت مدل­بندی نمود؟ هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به پرسش­های بالا است.

[1]– Choi

[2]– Human Resource

[3]– Cloninger

[4]– Lev

[5]– Sveiby

[6] – Resources and Properties

[7]– X. Qiu

[8]– Ukiwe

[9]– Hendry

[10]– Ely and Waymire

[11]– Godfrey and Koh

[12]– Penman

[13]– Bloom

[14]– Hoegh-Krohn and Knivsfla

[15] – Earning Per Share

[16] – Return On Equity

[17]– Working Capital

[18]– Intellectual Capital

[19]– Intellectual Properties

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با توجه به سوال­هاي مطرح شده در بخش­هاي پيشين، اهداف اين مطالعه به شرح زير است:

  • بررسي اهميت گزارشگري دارايي­هاي نامشهود شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به ارزش بازار اين شرکت­ها،
  • بررسي تاثير ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • بررسي تاثير دارايي­هاي “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پيشنهادهايي در خصوص شناسايي و يا عدم شناسايي اقلام نامشهود و اصلاح عمليـات گزارشـگري شـرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به منظور پیش­بینی عملکرد.

اين اهداف هم براي کليه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم براي هر صنعت دنبال خواهد شد.

[1]– Unregistered Intangibles

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *