پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

 عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-3 انواع حسابرسی در محیط سیستم های اطلاعاتی

از نظر اهداف استانداردهای بین المللی حسابرسی کامپیوتری، هرگاه مدیریت یک واحد اقتصادی برای پردازش اطلاعات مالی با اهمیت از نظر حسابرسی، از هر نوع کامپیوتر بدون توجه به نوع و اندازه آن استفاده کند، صرف نظر از آنکه راهبری کامپیوتر را خود واحد اقتصادی یا شخص ثالث   بر عهده داشته باشد، وجود سیستم اطلاعاتی برای اهداف حسابرسی کامپیوتری، تحقق یافته است (فرقاندوست حقیقی،3،1389).

اصطلاح حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی بطور کلی برای بیان دو نوع متفاوت از فعالیتهای حسابرسی مرتبط با سیستم های اطلاعاتی بکار می رود. کاربرد اول این اصطلاح برای بیان فرآیند بررسی و ارزیابی کنترل های داخلی در یک سیستم کامپیوتری به کار می رود که این کار بطور عادی در خلال انجام آزمون رعایت روشها توسط حسابرسان انجام می گیرد و حسابرسی سیستم های کامپیوتری نامیده می شود. کاربرد دیگر این اصطلاح برای بیان فرآیند استفاده از تکنولوژی اطلاعات در حسابرسی سیستم های اطلاعاتی، در انجام کارهایی که قبلا” در فرآیند حسابرسی بطور دستی انجام می شده است مورد استفاده قرار می گیرد که این کار به طور عادی در خلال انجام آزمون های

اثباتی توسط حسابرسان انجام می شود و تحت عنوان حسابرسی با کامپیوتر(استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی)نامیده میشود. دو نوع حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی فوق الذکر می تواند هم توسط حسابرسان داخلی وهم توسط حسابرسان مستقل انجام پذیرد(Bodnar&Hopwood,2004,455-481  به نقل از یزدانی،29،1384).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92