پایان نامه رشته حسابداری: تاثیر نحوه تخصیص وجوه نقد بر روی ساختار دارایی و سرمایه——


 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۲-  نتیجه‌گیری

در این تحقیق که نتایج آن در فصل چهارم ارائه شد، تاثیر تکانه‌های جریان وجوه نقد (تغییرات وجوه نقد عملیاتی) بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. بطور کلی رابطه معنی‌داری بین تکانه‌های جریان وجوه نقد و ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیـــدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  ۸۶-۸۴ وجود دارد، و عدم رابطه معنی‌دار در برخی ازنتایج مدل ‌ها بر حسب نمونه جزیی، ناشی از رفتار مقطعی شرکت ها در مواجه با شرایط محدودیت و عدم محدودیت ‌مالی است، زیرا به کمک آزمون معنا دار بودن معادله خط رگرسیون ( آزمون F ) معنی دار بودن مدل های رگرسیونی مورد استفاده تایید گردیده است. بنابراین می‌توان این تاثیرات را به اختصار به شرح ذیل برشمرد.

۱ـ شرکت ها در عکس‌العمل به تکانه‌های جریان وجوه نقد مثبت، در کوتاه مدت به پس‌انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی، و در بلند مدت به سرمایه‌گذاری منطقی و ارتقاء تامین ‌مالی خارجی مبادرت می‌ورزند. در شرایط محدودیت‌ مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی، شرکت ها بیشتر به پس‌انداز وجوه نقد، در کوتاه مدت و بلند مدت اقدام می‌نمایند. درکوتاه مدت و در شرایط محدودیت‌ مالی میزان کاهش تامین مالی خارجی بیشتر از شرایط عدم محدودیت مالی است، و در یک دوره بلند مدت مقدار افزایش تامین مالی خارجی در شرایط عدم محدودیت مالی بیشتر از شرایط محدودیت مالی است. از این مفهوم می توان نتیجه گرفت، که عکس‌العمل شرکت ها ( رفتار شرکت ها ) به وجوه نقد اضافی ناشی از جریان‌های نقدی ورودی و میزان تاثیرات آن بر روی سرمایه‌گذاری یا تامین مالی، به شرایط محدودیت یا عدم محدودیت مالی نیز بستگی دارد.

۲ـ به طور کلی، تامین مالی خارجی به تامین مـــالی بدهی و تامین مالی حقوق صاحبان سهام، دسته بندی شده است. رفتار شرکتها در قبال تامین مالی بدهی در شرایط محدودیت و عـــدم محدودیت مــالی متفاوت است. در شرایط محدودیت ‌مـــالی شرکت ها بیش از سه سال تامین مـالی بدهی را کاهش می‌‌دهند ولی در شرایط عدم محدودودیت مالی بدهی شرکت ها کاهش می یابد.

۳ـ تفاوت رفتار شرکت ها به تکانه‌های جریان وجوه نقد، در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی ناشی از طبــقه‌بندی شرکـــت ها، بر حسب نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت، می باشد. در این پژوهش  مشخص گردید که عکس العمل شرکت ها به تکانه های جریان وجوه نقد، بازتابی از وضعیت آنها در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی است.

۴- در شرایط محدودیت مالی و در دوره کوتاه مدت مخارج سرمایه‌ای کاهش و در شرایط عدم محدودیت مالی افزایش یافته است، اصولاً عکس‌العمل مخارج سرمایه‌ای به تکانه‌های جریان وجوه نقد در کوتاه مدت ناچیز یا کم اهمیت است. در واقع فعالیتهای سرمایه‌گذاری ( شامل مخارج سرمایه‌ای ) در کوتاه مدت حساسیت کمی نسبت به تکانه‌های جریان وجوه نقد دارند، در شرایط محدودیت مالی، شرکتها سرمایه‌گذاری را به تعویق خواهند انداخت. پذیرش سرمایه‌گذاری توسط واحد تجاری،  در بلند مدت در واقع همان پاسخ دادن به تکانه‌های جریان وجوه نقد است.

۵ـ محدودیت مالی باعث افزایش پس‌انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی و عدم محدودیت‌ مالی باعث کاهش پس‌انداز وجوه نقد و افزایش تامین مالی خارجی می‌شود. به عبارت دیگر جریان وجوه نقد ورودی، در کوتاه مدت باعث افزایش پس‌انداز و کاهش تامین مالی خارجی می‌شود و در بلند مدت بالعکس خواهد بود. بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که پس انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی در کوتاه مدت، سبب بالا رفتن توانایی شرکت ها در افزایش تامین مالی خارجی در سال های بعدی می شود. اصولاً دلیل اصلی شرکتها در کاهش تامین مالی خارجی در کوتاه مدت، ناشی از محدودیت های مالی است، به همین دلیل شرکتها قبل از تخصیص دادن وجوه نقد برای پروژه های آتی و سرمایه گذاری، اقدام به کاهش تامین مالی خارجی می نمایند.

۶ـ شرکت ها وجوه نقد اضافی ناشی از تکانه وجوه نقد را در کوتاه مدت به جای پرداخت سود سهام و یا افزایش سرمایه‌گذاری، به مانده وجوه نقد شرکت اضافه یا به منظور کاهش تامین مالی خارجی استفاده می‌نمایند. به همین دلیل سهم سود سهام و سر مایه گذاری از تکانه های جریان وجوه نقد، در کوتاه مدت ناچیز و کم اهمیت است.

۷- با در نظر گرفتن تمایز بین محدودیت و عدم محدودیت مالی شرکت ها، درشرایط محدودیت مالی  تامین مالی حقوق صاحبان سهام  کا هش بیشتری نسبت به شرایط عدم محدودیت مالی دارد. ودر دوره بلند مدت به همین شکل افزایش یافته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر نحوه تخصیص وجوه نقد بر روی ساختار دارایی و سرمایه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۳-۷- طبقه بندی تامین مالی خارجی

جهت بررسی دقیق تر مدل رگرسیون تامین مالی خارجی به دلیل اهمیت بنیادی آن در بین شرکت ها، بطور کلی تامین مالی خارجی به تامین مالی بدهی و تامین مالی حقوق صاحبان سهام طبقه بندی     می شود. منظور از تامین مالی بدهی، ایجاد بدهی از طریق استقراض ( تسهیلات مالی دریافتی ) است، و تامین مالی حقوق صاحبان سهام، از طریق افزایش سهام سرمایه مالکانه صورت  می گیرد.

جهت انعکاس تاثیر تامین مالی بدهی و تامین مالی حقوق صاحبان سهام، مدل های رگرسیون آنها بطور جداگانه مورد آزمون قرار می گیرد، که نتایج هر یک را به شرح زیر بیان می شود.

۴-۳-۷-۱- تامین مالی بدهی

نتایج حاصل از مدل رگرسیون تامین مالی بدهی، بیان کننده حساسیت های جریان وجوه نقد عملیاتی – تامین مالی بدهی است. نتایج داده ها طبق استاندارد ایران نشان می دهد، هر واحد افزایش در جریان وجوه نقد عملیاتی، جایگزین ۴۹۸/۰ تامین مالی بدهی در سال جـــاری شده است. و به ازای هر واحد افزایش در وجوه نقد عملیاتی، ۱۴۷/۱ در افزایش تامین مالی بدهی در سال بعد به شرکتها کمک    می کند و در یک دوره سه ساله در مجموع ۶۴۹/۰ افزایش در تامین مالی بدهی خواهند داشت.

نتایج داده ها طبق استاندارد FASB، نشان می دهد که هر واحد افزایش در وجوه نقد عملیاتی، جایگزین ۳۳۲/۰ تامین مالی بدهی در دوره جاری می شود، در حالیکه در سال بعد ۲۶۰/۱ درافزایش تامین مالـــی بدهی به شرکت ها کمک می شود، ودر دو سال بعد هر واحد تغییر در وجوه نقد، جایگزین ۳۶۸/۰ تامین مالی بدهی می شود، و در یک دوره سه ساله ۵۶۰/۰ در افزایش تامین مالی بدهی شرکتها موثر بوده است.

۴-۳-۷-۲- تامین مالی حقوق صاحبان سهام

نتایج حاصل از مدل رگرسیون تامین مالی حقوق صاحبان سهام بیان کننده حساسیت های جریان وجوه نقد عملیاتی –  تامین مالی حقوق صاحبان سهام است، نتایج داده ها طبق استاندارد ایران، نشان     می دهد هر واحد افزایش در جریان وجوه نقد عملیاتی، جایگزین ۳۶۱/۰ تامین مالی حقوق صاحبان سهام در دوره جاری شده است. و به ازای هر واحد افزایش در وجوه نقد عملیاتی ۹۲۵/۰ در افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام در دو سال بعد به شرکتها کمک می کند، و در یک دوره سه ساله شرکتها در مجموع ۵۶۴/ ۰ افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام خواهند داشت.

نتایج یافته هــا طبق استـاندارد FASB، نشان می دهد که هـر واحــد افزایش در وجـــــوه نقـد عملیاتی، جایگزین ۴۲۷/۰ تامین مالی حقوق صاحبان سهام در دوره جــــاری  می شود، در حالیکه در سال بعد ۸۱۳/۰ در افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام به شرکت ها کمک می شود، و در یک دوره سه ساله ۳۸۶/۰ در افزایش تامین مالی حقوق صاحبان سهام شرکتها موثر بوده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

ارتباط بین تکانه های جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی – پایان نامه رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۳- تفسیر نتایج نمونه کلی

نتایج رگرسیون های تحقیق، برای نمونه کلی در نگاره های (۴-۱)،(۴-۲) و (۴-۳) نشان داده شده است، در واقع نگاره های (۴-۱)، (۴-۲) و (۴-۳) نتایج حاصل از داده های صورت جریان وجوه نقد بر مبنای مدل های رگرسیون پژوهش، در قالب ضرایب حساسیت، مطابق با استاندارد ایران و FASB  بر روی نمونه کلی می باشد.

به عنوان مثال در ستون سوم، ضرایب حساسیت جریان وجوه نقد در زمان t، چگونگی استفاده از یک واحد جریان نقدی ورودی در همان سال را نشان می دهد. ضرایب متغیر( های) جریان وجوه نقد در دوره های t-2 ,t-1  به ترتیب در ستون های دوم و اول منعکس شده است، که این ضرایب اساساً برای تفسیر جریان های نقدی ورودی در هر دو سال بعدی بر روی تأمین مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری و سایر اقلام می توانند کار ساز باشند. ستون آخر بر حسب Lt-term به این سه ضرایب اضافه شده، که در مجموع تأثیرات جریان های نقدی ورودی تحت عنوان تأثیرات بلند مدت در یک دوره ۳ ساله را نشان می د هد، که این ستون از حــاصل جمع ستون های t-1 ,t t-2 بدست آمده است، به عبارت دیگر این ضرایب می توانند، حساسیت های جریان وجوه نقد در بلندمدت را تفسیر نمایند.

۴-۳- ۱- وجوه نقد نگهداری شده[۱]

نتایج حاصل از مدل رگرسیون وجوه نقد نگهداری شده بیان کننده حساسیت جریان وجوه نقد– وجوه نقد نگهداری شده است. نتــایج یافته ها طبق استانــدارد حسابداری مالی ایران نشان می دهد، که در سالt  شرکتها ۲۶۵/۱ پس انداز به ازای هر واحد افزایش در جریان وجوه نقد عملیاتی داشته اند، به عبارت ساده تر به ازای هر واحد تغییر در جریان وجوه نقد ورودی شرکتها ۲۶۵/۱ تغییر در پس انداز شرکتها طی دوره جاری ایجاد شده است. به عنوان مثال، با فرض ۱۰۰۰ ریال تغییر در وجوه نقد عملیاتی، به مانده وجوه نقد شرکت (وجوه نقد نگهداری شده)، ۱۲۶۵ ریال اضافه می شود، (۱۲۶۵= ۲۶۵/۱×۱۰۰۰). یک بخش قابل ملاحظه ای از وجوه نقد پس انداز شده به تدریج در طی دو سال بعد مصرف شده است، به گونه ای که در سال بعد ۷۹۷/۰ و در سال بعدی ۴۳۵/۰ از وجوه نقد پس انداز شده استفاده شده است، یعنی به ترتیب ۷۹۵ ریال و ۴۳۵ ریال از وجوه نقد نگهداری شده مصرف شده است، و در یک دوره سه ساله شرکت ها معادل ۰۳۳/۰ پس انداز داشته اند، یعنی تغییرات وجوه نقد عملیاتی، موجب شده است، که در بلند مدت در مجموع ۳۳ ریال پس انداز وجود داشته باشد.

در حالی که نتایج داده ها طبق استاندارد  FASBدرسال t نشان می دهد که شرکت ها معادل ۹۸۳/۰ پس انداز داشته اند، و از وجوه نقد پس انداز شده در سال بعد معادل ۸۹۲/۰ مصرف شده است، و در یک دوره سه ساله شرکت ها تقریبا ۰۹۱/۰ پس انداز داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت، که شرکت ها پس انداز وجوه نقد و تخصیص وجوه نقد نگهداری شده را بطور دائمی دنبال می کنند.

۴-۳-۲- سرمایه گذاری

نتایج حاصل از مدل رگرسیون کل سرمایه گذاری بیان کننده حساسیت جریان وجوه نقد عملیاتی – سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. نتایج داده ها طبق استاندارد ایران نشان می دهد که شرکت ها در عکس العمل به تکانه جریان وجوه نقد در سال t  حدود ۶۰۳/۰ افزایش در سرمایه گذاری داشته اند، که میزان آن طی دو سال بعدی در واکنش به تکانه های جریان وجوه نقد عملیاتی دوره جاری، به ترتیب حدود ۲۴۶/۰ و ۱۷۴/۰ افزایش خواهد یافت، وتاثیرات آن در یک دوره۳ ساله درمجموع۰۲۳/۱ افزایش رانشان می دهد. در حالیکه نتایج داده ها طبق استاندارد FASB طی سال جاری ۴۷۵/۰ و در سال بعد ۴۵۳/۰ افزایش را نشان می دهد. و در یک دوره ۳ ساله در مجموع ۹۲۸/۰ افزایش دارد.

۴-۳-۳- سود سهام

نتایج حاصل از مدل رگرسیون سود سهام بیان کننده حساسیت جریان وجوه نقد – سود سهام پرداختی شرکتها در کوتاه مدت وبلند مدت است. نتایج داده ها طبق استاندارد ایران نشان می دهد که شرکت ها در واکنش به تکانه جریان وجوه نقد عملیاتی در سال جاری ۹۷۷/۰ و درسال بعد۴۲۰/۰ افزایش در پرداخت سود سهام به دنبال دارد. در حالی که در دو سال بعدی حدود ۵۳۷/۰ کاهش دارند. نتایج داده ها طبق استاندارد FASB در سال جـاری و درسال بعـــدی به ترتیب ۹۲۹/۰ و ۳۸۳/۰ افزایش در پرداخت سود سهام وجود دارد، ولی در دو سال بعدی حدود ۲۸۷/۰ کاهش نشان می دهد. در یک دوره ۳ ساله نتایج یافته ها طبق استاندارد ایران و FASB به ترتیب ۸۶۰/۰ و ۰۲۵/۱  افزایش در پرداخت سود سهام، نشان دهنده عکس العمل شرکت ها به تکانه جریان وجوه نقد عملیاتی است.

  1. cash holding

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین تکانه های جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۱- مقدمه

درتحقیقات علمی، به خصوص تحقیقات تجربی و میدانی، تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از جامعه مورد بررسی، یکی از مهمترین بخش های پژوهشی محسوب می‌شود.

اگر چه فرآیند های تجزیه وتحلیل با توجه به نوع تحقیق، مساله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع‌آوری اطلاعات متفاوت هستند. اما این بخش از پژوهش اصلی ترین فعالیت تحقیقی پژوهشگر و جزء لاینفک هر پژوهشی است.

در فرآیند تجزیه وتحلیل، داده ها هم از لحاظ مفـــهومی و هم از جنبه تجـــربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند. در واقع در این بخش از پژوهش است، که محقق با استفاده از آزمون های آماری به بررسی فرضیات خود می پردازد و در نهایت به فرضیات اولیه خود پاسخ می دهد.

در این پژوهش برای آزمون فرضیات، ابتدا تمام داده های صورت جریان وجوه نقد بر مبنای مدل جریان وجوه نقد مرتب شده اند، سپس از مدل های رگرسیون چند متغیره ها استفاده شده است.

۴-۲- آزمون فرضیه های تحقیق

داده هایی که مطابق با معادلات جریان وجوه نقد از طریق نرم افزار Excel جمع آوری گردیده بود، به کمک نرم افزار Spss  مورد آزمون قرار گرفت. به منظور انسجام اطلاعات و انتقال راحت تر مطالب، هر یک از مدل های رگرسیون را بر اساس معادلات جریان وجوه نقد ایران وFASB، در قالب جداولی بطور جداگانه و تفکیک یافته و به صورت دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت طی سال های (۸۶-۸۴) و در سطح اطمینان ۹۰% (۱۰%=) مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، در این جداول اطلاعات ذیل نیزگنجانیده شده است.

۱- مقدار β محاسبه شده در دوره زمانی t و t-1 و  t-2نشان دهنده ضریب حساسیت یا همان شیب خط مدل است. در مدل های رگرسیونی، ازحاصلضرب ضریب حساسیت در مقدار عددی متغیر(های) مستقل، میزان تاثیر متغیر های مستقل بر روی متغیر( های) وابسته بدست می آید.

۲-  مقدار    P-Valueیا همان Sig که در واقع میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر بوجود می آید، که هر چه مقدار  Sigکمتر باشد، رد فرضیه صفر ساده تر می شود. در این پژوهش که (۱۰%=) است، درصورتیکه ۱۰%> Sig باشد فرض  رد می شود و فرض مقابل یعنی  پذیرفته می شود، و بالعکس، که این مقدار توسط نرم افزار  Spss محاسبه شده است.

۳- پذیرش(Accept)   فرض یا  مطابق با اطلاعات بند دو

۴- مقدار محاسبه شده در ستون  Lt-term( تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه در دوره بلند مدت )، که شامل حاصل جمع ستون های t و t-1   و t-2  در سطح معنی دار می باشد. به عبارت دیگر، اثرات انباشته حساسیت جریان وجوه نقد در کوتاه مدت است.

بر اساس مقادیر β دردوره های کوتاه مدت ( صرف نظر از تاثیر مثبت یا منفی آنها ) و بر حسب سطح معنی دار بودن Sig (Sig <%10  ) فرض  یا  پذیرفته می شود، در صورتی که در هیچ یک از دوره های زمانی کوتاه مدت فرض  تأیید نگردد، به منزله تأیید فرض  در دوره زمانی کوتاه مدت و  بلند مدت خواهد بود. علاوه بر این چنانچه مقدار  sig در کوتاه مدت در سطح معنی دار نباشد، به منظور بیان دلایل رد آن اطلاعات مربوط به نتایج مدل رگرسیونی در نگاره مربوط به همان مدل آورده شده است.

آزمون تجربی این تحقیق، ابتدا برروی نمونه کلی انجام گردیده است، بطور عمده در این مرحله تأکید بر مقایسه تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت جریان وجوه نقد عملیاتی بر روی تأمین مالی خارجی، فعالیت های سرمایه گذاری به  طور خاص، و مقایسه بین سایر اقلام جریان وجوه نقد به طور اعم، می باشد. بدین ترتیب همان آزمون ها را در شرایط محدودیت مالی و عدم محدودیت مالی شرکت ها بر اساس    نمونه های جزیی، از طریق رتبه بندی و طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت، به طور جداگانه انجام می گیرد. که به ترتیب نتایج حاصل از این آزمون های تجربی تشریح        می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین تکانه های جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۱- مقدمه

در انجام تحقیقات بر پایه روش علمی، یک محقق به خوبی آگاهی دارد که یافته های او تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین، هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت، که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است، که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند، تا او را  هر چه دقیق تر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کنید[۱۰].

بنابـراین برای دست یازیدن به حقایق و حل مسائل، نیـــاز به دانستن روش ها ی تحقـیق می باشد. در این میان روش های علمی ابزار بسیار نیرومندی هستند، که با استفاده  از آنها  می توان مسائل متعددی را حل و یا به پرسش های مختلفی پاسخ داد. به عبارت ساده تر، روش علمی، شکل خاص و نظام داری است، که همواره بدنبال حقیقت و کشف روابط بین پدیده ها ست. در روش علمی ابتدا مــــدل ها یا نظریه هایی که به نظــر می رسد، ماهیت پدیده را تبیین می کنند، قـبول می شود، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده، استخراج می شود، وآنها را با توجه  به نتایج یافته های واقعی می سنجند، آنگاه مدل تعریف می شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر ادامه می یابد. تحقیق علمی« فرآیندی است که به کمک آن می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را  که مغشوش بنظر می رسند، کشف نمود »[۹].

مراحل اساسی یک تحقیق علمی که شالوده اکثر تحقیقات علمی را تشکیل می دهند، عبارتند از [۱۰].

۱- مشخص کردن هدف

هدف تحقیق ممکن است  اثبات یک نظریه جدید یا بررسی دقیق نظریه موجود باشد، در برخی موارد ممکن است، هدف تحقیق این باشد، که پایه ای برای اطلاعات بدست آید که تا حدی منعکس کننده وضع جاری امور باشد، به عنوان مثال اطلاع از وضع درآمـــد کارکنان یک شرکت، می تواند پایه ای برای مطالعه درآمدهای جانبی آنها باشد. سرانجام هدف یک تحقیق ممکن است علاوه بر ایجاد ادراکی دقیق تر از عوامل عمل کننده محیطی، تعیین امکانات و کاربرد آنها  در کنترل یا اصلاح امور جنسی یک پدیده باشد .

۲- جمع آوری داده ها

داده ها باید به گونه ای جمع آوری شوند که اندازه های عددی برخی از ویژگی ها، یا شرح برخی از صفات کیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه، و یا هر دو را داشته باشند. لذا در هر تحقیق، تهیه  داده های واقعی با توجه به مقصودی که در هر پژوهش دنبال می شود، اهمیت اساسی دارد. امروزه می توان با استفاده از سیستم های مکانیزه جمع آوری داده ها، بر کمیت  مشاهدات تحقیق و همچنین افزایش اعتبار داده ها افزود.

۳- تجزیه و تحلیل داده ها

بعد از اینکه داده ها با استفاده از روش های مناسب گردآوری شدند، برای کشف حقایق، مجموعه داده ها مورد بررسی قرار می گیرد. به بیان دیگر این گونه داده ها به دلیل اینکه منبع اصلی برای کسب اطلاعات جدید درباره پدیده مورد مطالعه هستند، به صورت  دقیق مورد تجزیه و تحلیل  قرارمی گیرند، تا بتوان به اطلاعات مربوط به موضوعاتی که در مرحله مشخص کردن هدف ها  مطرح شده اند، دست یافت.

۴- بیان یافته ها

در این مرحله اطلاعاتی که از طریق تجزیه و تحلیل داده ها  حاصل می شوند، با توجه  به هدف هایی که در مرحـله تحقیق (مشخص کردن هدف) مشخص شده اند،  مـــورد بررسی قرار می گیرند، و بر اساس آن یافته های تحقیق بیان می شود.

۳-۲- روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی ــ کاربردی مبتنی بر تحقیقات تجربی می باشد، یعنی بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون، و نتایج حاصله به کل جامعه مورد نظرتعمیم داده خواهد شد، (استقرایی – قیاسی).

در این تحقیق هدف تعیین میزان ارتباط کمی بین تکانه های جریان وجوه نقد، عنوان متغیر(های) مستقل و ساختار دارایی وسرمایه به عنوان متغیر(های) وابسته می باشد.

در تحقیق حاضر چون نوع رابطه در فرضیه ها همبستگی و نوع مقیاس داده ها  نسبتی می باشد و مجموعه متغیرها نیز، بیش از دو متغییر می باشند، مناسب ترین فرمول جهت آزمــــون رگرسیون        می باشد. در نتیجه برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

ارتباط بین تکانه های جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار – پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۷- رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه

       واژه تکانه به معنای شوک، تکان شدید، ضربه ی روحی، برق زدگی، برق گرفتگی، شوک برقی و مواردی از این قبیل تعریف شده است [۱۳].

در علم فیزیک تکانه، عبارت است، از جرم ضربدر سرعت (نیرو)، در واقع نیروی وارده به جسم باعث حرکت آن می شود، بنابراین حرکت یک جسم معین بر اساس نیروهایی تحلیل می گردد که محیط به آن وارد می آورد. به عبارت بهتر، به میزان نیروی وارده به جسم مقـدار تکانه تعیین می شود[۱۴].

برای ربط دادن این موضوع با چارچوب حسابداری، می توان درآمد و سایر اجزاء سرمایه که تغییرات در دارایی را تبیین می کنند با تکانه مقایسه کرد، زیرا یک واحد تجاری تحت تاثیر نیرو های مختلف داخلی و خارجی، موجبات تغییر در درآمد و بالطبع تغییر در سرمایه را فراهم می سازد. تغییر در سرمایه یک واحد تجاری باعت تغییر در دارایی واحد تجاری می گردد. به عنوان مثال، افزایش در درآمد دوره جــاری نسبت به دوره قبل، موجب افزایش درسرمایه و دارایی شرکت می شود.  پس   می توان گفت نیروهایی باعث تغییر در وجوه نقد در واحد تجاری می شوند، که این تغییرات خود موجب تغییرات دیگری نیزمی شوند.  بنابراین تکانه وجوه نقد، به معنای تغییرات در وجوه نقد است که به طور سیستماتیک شناسایی نمی شوند[۱۴]. به دلیل اینکه وجوه نقدعملیاتی، به عنوان منبع وجه نقد قلمداد می شوند، بر روی تغییرات وجوه نقد عملیاتی ( تکانه وجوه نقد عملیاتی ) بیشتر تاکید می گردد.

در پاسخ به این سوال که تکانه جریان وجوه نقد چگونه بر ساختار سرمایه اثر می گذارد. باید گفت که منابع وجوه نقد عملیاتی، ناشی از تکـــانه وجــه نقد یک شرکت به شکل های مختلف می تواند بین  فعالیت های سرمایه گذاری، سود سهام و تامین مالی تخصیص یابد [۲۱]. به عبارت دیگر با توجه به رفتار شرکت ها در تخصیص وجوه نقد عملیاتی، ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها تغییر می یابد. هنگــامی که بر اساس یک شوک نقدینگی یا شــوک اقتصادی و مــواردی از این قبیل، وجوه نقد شرکت افزایش می یابد شرکت ها در کوتاه مدت ترجیح می دهند که به افزایش  پس انداز و کاهش تامین مالی خارجی مبادرت ورزند، در این شرایط ساختار دارایی و سرمایه واحد تجاری به همان میزان تغییر می یابد. ولی شرکت ها در بلند مدت از محل وجوه نقد نگهداری شده به سرمایه گذاری روی می آورند، که این امر باعث می شود وجوه نقدی که در کوتاه مدت تقویت شده، به دلیل سرمایه گذاری کاهش یابد. در این شرایط شرکت ها معمولاً جهت تامین نیازهای مالی خود به استقراض یا فروش سهــام سرمایه روی می آورند. بنابراین عکس العـــمل شرکت ها در بلند مدت در مقابل تکانه های جریان وجوه نقد، افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی است. هرچند رفتار شرکت ها در کوتاه مدت معرف پس انداز وجوه نقد می باشد. این موضوع در نمودار (۲) تحت عنوان انتقال تکــانه های جریان وجــوه نقد، به عنوان مثال از دوره T-1 به دورهT  نشان داده شده است [۲۲].

عکس العمل مخارج سرمایه ای به تکانه های جریان وجوه نقد در کوتاه مدت نا چیز و کم اهمیت است، زیرا شرکت ها در تلاش هستند که وجـوه نقد عملیاتی را به جای انجام مخــارج سرمایه ای در جهت کاهش تامین مالی یا افزایش پس انداز به کار گیرند [۱۸].

اصولاً عکس العمل شرکت ها به تکانه های جریان وجوه نقد عملیاتی به شرایط آنها نیز بستگی دارد. این شرایط به عنوان محدودیت و یا عدم محدودیت مالی بیان شده است. محدودیت مالی معرف عدم توانایی شرکت در پرداخت سود سهام (یا رفتار پایین شرکت در پرداخت سود سهام) عدم برداشت از پس انداز و افزایش به مانده وجوه نقد خارج از جریان وجوه نقد تعریف شده است [۲۲]. معمولاً وام دهندگان نیز به منظور بهبود ظرفیت باز پرداخت وام محدودیت هایی به واحد تجاری تحمیل می کنند. برای مثال، محدودیت پرداخت سود سهام یا محدودیت سرمایه گذاری جدید یا محدودیت در فروش دارایی های شرکت به دلیل پایین بودن ارزش دفتری دارایی های شرکت[۳]، در صورتی که شرکت ها موانع فوق الذکر را نداشته باشند، بیانگر عدم محدودیت مالی است. لذا انتخاب مدلی مناسب برای استفاده از تغییرات وجوه نقد ناشی از تکانه وجه نقد که سازگار با محدودیت های مالی باشد، می تواند تعیین کننده باشد، زیرا در بسیاری از موارد انتخاب ناسازگار (نا مطلوب) مدل استفاده از وجوه نقد خود منجر به افزایش محدودیت های مـــالی واحد تجاری می شود.

شرکت ها در شرایط محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی، بیشتر به پس انداز وجوه نقد هم در دوره جاری و هم در بلند مدت اقدام می نمایند. در کوتاه مدت و در شرایط محدودیت مالی میزان کاهش تامین مالی خارجی بیشتر از شرایط عدم محدودیت مالی است، و در یک دوره بلند مدت تامین مالی خارجی افزایش می یابد. از این مفهوم می توان نتیجه گرفت که عکس العمل شرکت ها به وجوه نقد اضافی ناشی از جریان های نقدی ورودی و میزان تاثیر آن بر روی سرمایه گذاری و تامین مالی به شرایط آنها بر  می گردد [۲۱] و [۲۲].

معمولاً تامین مالی خارجی را به تامین مالی بدهی ( ایجاد بدهی از طریق استقراض ) و تامین مالی حقوق صاحبان سهام ( انتشار سهام سرمایه مالکانه ) طبقه بندی می نمایند[۱۸]. شرکت ها در بلند مدت و در شرایط محدودیت مالی تامین مالی بدهی را کاهش و در شرایط عدم محدودیت مالی تامین مالی بدهی را افزایش می دهند.  

از تحلیل مودیلیانی- میلر می توان نتیجه گرفت که شرکتها نسبت به شکل تامین مالی ( تامین مالی بدهی یا تامین مالی حقوق صاحبان سهام ) در صورت فقدان مالیات، بی تفاوت هستند، اما در صورت وجود مالیات بر سود شرکت ها، تامین مالی از طریق وام به نفع شرکت است. اصولاً تامین منابع مالی با هزینه کمتر به نفع شرکت است. به همین دلیل تامین مالی بدهی نسبت به تامین مالی حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام عادی) برای شرکت ها ارجحیت دارد. زیرا هزینه استقراض وام نسبت به هزینه انتشار سهام عادی کمتر است[۷].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارتباط بین تکانه های جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۵- ساختار سرمایه

حقوق صاحبان سرمایه عبارت از باقی مانده ای است که از کسر جمع بدهی های واحد تجاری از جمع دارایی های آن حاصل می شود.

حقوق صاحبان سهام معمولاً شامل اقلام زیر است[۵]:

الف- سرمایه پرداخت شده

ب- اندوخته ها

ج- سود(زیان ) انباشته بر روی سرمایه گذاری

آورده صاحبان حساب سرمایه

آورده صاحبان سرمایه عبارت از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه گذاری در واحد تجاری جهت کسب افزایش حقوق مالکانه می باشد. آورده صاحبان سرمایه معمولاً نقدی است، اما  می تواند به صورت غیر نقدی و یا در قالب تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص و همچنین  به شکل افزایش سرمایه از محل سود نقدی نیز باشد[۸].

 

ستانده صاحبان سرمایه

ستانده صاحبان سرمایه عبارت از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی ها  به صاحبان سرمایه یا ایجاد بدهی در قبال آن ها به منظور کاهش حقوق مالکانه و یا تــوزیع سود  می باشد. ستانده صاحبان سرمایه مشتمل بر توزیع بین صاحبان سرمایه، تقسیم اندوخته ها و بازگشت سرمایه ناشی از کاهش اختیاری سرمایه می باشد[۸].

۲-۱۶- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه

         وجوه نقد از منابع مهم وحیاتی هر واحد اقتصادی است. بنابراین ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم آن است [۱]. علاوه بر آن زمانی که بحث تجزیه و تحلیل نقدینگی مطرح می شود، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد، به مراتب قابل اتکاءتر از اطلاعات ترازنامه است، زیرا داده های تراز نامه وضعیت بنگاه اقتصادی را در یک مقطع زمانی اندازه گیری می کند، در حالی که صورت جریان وجوه نقد تغییرات در سایر صورت های مالی را گزارش می کند، و اصولاً تخصیص های اختیاری را می زداید[۲].

به طور کلی در پاسخ به این سوال که چرا واحدهای تجاری مبادرت به تهیه صورت جریان وجوه نقـد می کنند؟ گـروهی معتقدند که صـورت جریان وجـوه نقد عـلاوه بر فعالیت های سرمایه گذاری ( شامل مخارج سرمایه ای واحد تجاری ) در زمینه های غیر سرمایه گذاری ( مانند کمک به واحد های تجاری در حذف تخصیص های اختیاری، بیان چگونگی تغییرات در سایر صورت های مالی، بهبود پیش بینی ها در جهت تامین مالی آتی و غیره ) نیز مورد استفاده قرار می گیرد[ ۱۷] و[۱۸]. گروهی دیگر معتقدند که صورت جریان وجوه نقد می تواند معرف نحوه ی تخصیص وجوه نقد مورد استفاده توسط شرکت ها باشد، به عبارت دیگر رفتار شرکت ها را در نحوه تخصیص وجوه نقد بیان می کند[۲۲]. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که این موضوع باید بیش از پیش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، زیرا شرکت ها بیشتر منابع خود را بر روی سرمایه گذاری ها یا کاهش تامین مالی خارجی به کار می گیرند. هر چند شرکت ها برای بهبود نقدینگی و گردش وجوه نقد بالاتر و تامین مالی خارجی جدید تلاش می کنند به بازارهای مالی جدید دست یابند[۱۷].

تغییر در جریان وجوه نقد عملیاتی به عنوان منبع و سرچشمه وجوه نقد شرکتها، تاثیر بسزایی بر روی ساختار دارایی وسرمایه از جمله وجوه نقد نگهداری شده، سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی دارد. افزایش در وجوه نقد شرکتها، در کوتاه مدت موجب افزایش پس انداز و کاهش تامین مالی خارجی ( کاهش بدهی از طریق استقراض و یا کاهش فروش سهام سر مایه ) می گردد که این امر منجر به تغییر دردارایی و سرمایه شرکت به همان میزان می شود، اما در بلند مدت افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی به دنبال خواهد داشت، زیرا شرکتها از محل وجوه نقد نگهداری شده اقدام به سرمایه گذاری منطقی می نمایند. ولی بدلیل اینکه وجوه پس انداز شده برای پروژه های سرمایه گذاری کفاف نمی کند، بناچار دست به استقراض می زنند، هر چند واحـد های تجاری در بلند مدت نیز ممکن است، بخشی از جریانات نقدی ورودی را همانند دوره های کوتاه مدت پس انداز نمایند، ولی این وجوه نمی تواند تمام نیازهای مالی آنها را جهت سرمایه گذاری تامین نماید. افزایش در میزان سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی در بلند مدت نیز موجب تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها به همان میزان می گردد[۲۱].

شرکت ها در کوتاه مدت یک بخش عمده ای ازوجوه نقد نگهداری شده را به جای پرداخت سود سهام یا انجام مخارج سرمایه ای ترجیحاً به کاهش تامین مالی اختصاص می دهند، به گونه ای که کاهش تامین مالی خارجی دردوره جاری موجب افزایش ظرفیت تامین مالی آتی می شود، به همین دلیل شرکت ها قبل از تخصیص دادن وجوه نقد برای پروزه ها و سرمایه گذاری های آتی، اقدام به کاهش تامین مالی خارجی  می نمایند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک رابطه مستقیم بین افزایش و یا کاهش سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی با ساختار دارایی و سرمایه وجود دارد [۱۹] و [۲۰].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین تکانه های جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۲- روشهای محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

برای گـزارشگری جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، یکی از دو روش زیر استفاده          می شود[۶].

روش مستقیم

در روش مستقیم هر یک از جریان های ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بطور جداگانه گزارش می شود. به عبارت دیگر، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی طبق روش مستقیم همانند بودجه نقدی، دریافت ها و پرداختی های نقدی مربوط به فعالیتهای عملیاتی را نشان می دهد. تفاوت بین جریان های ورودی و خروجی وجه نقد « جریان خالص ورود (خروج) ناشی از فعالیتهای عملیاتی » نامیده می شود.

روش غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، تنها خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، از طریق تعدیل سود خالص گــزارش شده، بابت  آثار  اقلام غیر نقدی موثر بر اندازه گیری سود، نشان داده می شود.

به عبارت دیگر، جریان سود از مبنای تعهدی به مبنای نقدی، تبدیل می شود. برای انجام این تبدیل، ابتدا سود خالص منعکس می شود وسپس به منظور:

الف) حذف تاثیر برخی اقلام که در اندازه گیری سود خالص منظور شده، اما  مستلزم ورود یا خروج  وجه نقد نبوده اند (نظیر هزینه استهلاک)

ب) احتساب تغییرات  در دارایی های جاری (غیر از موجودی نقد) و تغییرات در بدهی های جاری که مرتبط با چرخه عملیات واحد  انتفاعی بوده و بر موجودی نقد به شکلی متفاوت از سود خالص، اثر      داشته اند.

تعدیلات لازم (اضافات و کسورات) که در سود خالص منعکس شده، اعمال می گردد، تا خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بدست آید.

۲-۱۳- ساختار دارایی ها 

    دارایی

        دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های دستیابی مشروع  به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است. با توجه به این تعریف، دارایی دارای چهار ویژگی اصلی است[۸]:

۱- داشتن حــق مالـکیت – یعنی آنچه کـه تشکیل دهنده یک دارایی است خود مال نیست، بلکه  ” حقوق  حاصل از مالکیت ” یا ”  سایر حقوق تصرف مال و استفاده  از آن ” است.

۲- داشتن منافع اقتصادی آتی-  منافع اقتصادی آتی یک دارایی عبارت از توان بالقوه آن جهت کمک مستقیم یا غیره مستقیم به جریان وجوه نقد به واحد تجاری می باشد.

۳- معاملات یا سایر رویدادهای گذشته – دارایی باید ناشی از معاملات یا سایر رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است.

۴-کنترل توسط واحد تجاری – کنترل به معنای توان به دست آوردن منافع اقتصادی و توانایی محدود کردن دستیابی دیگران به آن منافع است.

انواع دارایی ها

۱- دارایی های جاری – دارایی های جاری عبارتند از وجه نقد و معادل وجه نقدی که استفاده از آن محدود نشده است، و سایر دارایی هایی که انتظار می رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی تر است، یا فروخته شود یا به وجه نقد  یا دارایی دیگر که نقد شدن آن قریب به یقین است، تبدیل شود. طبق استاندارد های حسابداری، حداقل اقلامی که در صورت با اهمیت  بودن  باید به طور جداگانه به عنوان  دارایی جاری در ترازنامه ارائه شوند، عبارتند از[۸]:

الف- موجودی نقد

ب- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

ج- حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

د- موجودی های مواد و کالا

۲- دارایی های غیر جاری– دارایی هایی که از شرایط لازم برای انعکاس در سر فصل دارایی های جاری برخوردار نباشد، به عنوان داراییهای غیر جاری طبقه بندی می شوند. طبق استانداردهای حسابداری، حداقل اقلامی که باید تحت عنوان دارایی های غیر جاری گزارش شوند، عبارتند از:

الف- دارایی های ثابت مشهود

ب- دارایی های نامشهود

ج-سرمایه گذاری های بلند مدت

حال به تشریح چند مورد از اقلام دارایی ها که در این پژوهش کاربرد دارد می پردازیم.

وجه نقد: به موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مــالی اعم از ریالی و ارزی ( شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سر رسید ) اطلاق می گردد.

در مواردی که استفاده از وجه نقد برای عملیات جاری مشمول محدودیت باشد، تنها در صورتی می توان آن را جزء دارایی های جاری منظور کرد، که مدت  محدودیت حداکثر تا زمان سررسید تعهدی باشد که به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شده است، یا این که  محدودیت ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه برطرف شود.

سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل  سود سهام، سود تضمین شده و اجاره) افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری ) نگهداری می کند.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت به دو گروه طبقه بندی می شوند[۸]:

الف) سریع المعامله در بازار– نوعی سرمایه گذاری است، که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است، وجود دارد، به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد، دست یافت.

ب)غیر سریع المعامله در بازار(سایر سرمایه گذاری ها)- سرمایه گــذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهــادار و اوراق قرضه نمونه ای از سرمایه گذاری کوتاه مدت  هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۹- مالیات بر درآمد

جریان های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد تنها منحصر به پرداخت ها یا علی الحساب های پرداختی از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از این بابت است و پرداختهای نقدی مربوط به سایر انواع مالیات ها ( از قبیل مالیات های تکلیفی و مالیات های مستقیم وضع شده بر تولید و فروش ) در سر فصل مالیات بر درآمد منعکس نمی شود.

۲-۱۰- فعالیت های سرمایه گذاری

فعالیت های سرمایه گذاری عبارت از تحصیل یا واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت و     بلند مدت، دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری (غیر از کارکنان ) می باشد. نمونه هایی از جریانهای نقدی مرتبط با    فعالیت های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

الف ـ جریان های نقدی ورودی

۱- وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر واحد های تجاری

۲- وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود

۳- وجوه نقد دریافتی بابت اصل سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

۴- وجوه نقد دریافتی بابت اصل اقساط وام های پرداختی به اشخاص مستقل از واحد تجاری ( غیر از کارکنان )

ب ـ جریانهای نقدی خروجی

۱- وجوه نقد پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر واحد های تجاری

۲- وجوه نقد پرداختی جهت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود

۳- وجوه نقد پرداختی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

۴- وجوه نقد پرداختی بابت وام به اشخاص مستقل از واحد تجاری ( غیر از کارکنان )

۲-۱۱- فعالیت های تامین مالی

فعالیتهای تامین مالی عبارت از فعالیت هایی است که منجر به تغییر در میزان و ترکیب سرمایه و استقراض های واحد تجاری ( به جز اضافه برداشتهای منظور شده در محاسبه وجه نقد ) گردد. نمونه هایی از جریان های نقدی مرتبط با فعالیتهای تامین مالی به شرح زیر است:

الف ـ جریان های نقدی ورودی

۱ – وجوه نقد دریافتی حاصل از صدور سهام

۲- وجوه نقد دریافتی حاصل از صدور اوراق مشارکت

۳- وجوه نقد دریافتی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها

ب ـ جریان های نقدی خروجی

۱- وجوه نقد پرداختی بابت اصل اوراق مشارکت صادره

۲ – وجوه نقد پرداختی بابت اصل اقساط تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها

۳- وجوه نقد پرداختی بابت اصل اقساط اجاره به شرط تملیک

۴- وجوه نقد پرداختی بابت کاهش سرمایه

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

پایان نامه رشته حسابداری: بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

 ۲-۵ – صورت جریان وجوه نقد

یکی از تحـــولات حسابـداری که در سال های اخـیر مـورد توجه قــرار گرفته، لـزوم تهیه         ” صورت جریان وجوه نقد ” به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی توسط واحدها ی تجاری است.

به عقیده مورخین حسابداری صورت جریان وجوه نقد، نخستین بار توسط ویلیام مورس کل اولین تئوریسین حسابداری آمریکا مطرح شده است. وی تغییرات مانده  ابتدا و پایان دوره ترازنامه را تجزیه و تحلیل کرد، و نتیجه آن را در گزارشی تحت عنوان ” از کجا آمده  و در کجا مصرف شده ” ارائه نمود[۱۶].

از این منظرکه داده های صورت جریان وجوه نقد، تغییرات در سایر صورتهای مالی را در طی یک دوره حسابداری گزارش می کند، پرداختن به این موضوع جایگاه ویژه ای در حسابداری و مدیریت مالی دارد. در ایران نیز طبق تصمیمات کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت جریان وجوه نقد از اول بهمن ماه سال ۱۳۷۵ جزء صورتهای مالی شد، در نتیجه از تاریخ یاد شده، مشمول اظهار نظر حسابرسان مستقل قرار گرفت [۲].

این گــزارش جریان های ورودی و خروجی وجــوه نقد را در پنچ بخش « فعالیتهای عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت سرمایه گذاری و فعالیتهای تامین مالی » طبقه بندی می کند، و بطور واضح نشان دهنده اطلاعات مالی در قالب گروه های زیر        می باشد[۸]:

۱- خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

۲- خالص وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

۳- خالص وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد

۴- خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت  های سرمایه گذاری

۵- خالص وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

۶- خالص افزایش یا کاهش در وجه نقد طی دوره

۷- تطبیق مانده ابتدای دوره وجه نقد و تعیین مانده وجه نقد در پایان دوره

برای تهیه صورت جریان وجوه نقد دسترسی به اطلاعات زیر ضرورت دارد[۸]:

۱- ترازنامه دوره جاری همراه با اقلام مقایسه ای دوره قبل

۲- صورت سود و زیان برای دوره جاری

۳- گردش حساب سود (زیان ) انباشته برای دوره جاری

۴- سایر اطلاعات مکمل در مورد دلایل تغییر در حساب های ترازنامه

با توجه به مراتب فوق، انتظار بر این است  که این صورت مالی، درجه بالایی از یکنواختی بین    بنگاه های اقتصادی را ایجاد و اطلاعاتی را که برای مقاصد پیش بینی سودمند است ارائه، و قابلیت  مقایسه این اطلاعات را افزایش دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

۱- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

۲- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد