Posted in حقوق

پایان نامه ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران

Posted in علمی

اجاره یا خرید خونه، کدوم یک واسه شما مناسبه؟

Posted in مقالات و پایان نامه ها

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در گرجستان

Posted in مقالات و پایان نامه ها
Posted in رشته مدیریت

پایان نامه تجزیه و تحلیل ارتباط پویای میان سرمایه گذاری، درآمد و سود سهام پرداختی

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت ها

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه طراحی وتبیین شاخص های موثربرعملکردشعب بانک صادرات گیلان

Posted in رشته حسابداری

پایان نامه شناسایی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه­گذاران نسبت به اعلان سود

Posted in رشته حسابداری

پایان نامه تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران