Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین فرصت‌ هاي رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ ها در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌ های مالی و غیر‌مالی بر میزان افشای اختیاری در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری: رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌ های گزارشگری مالی

Posted in آموزشی

پایان نامه ارتباط بین مولفه های مدیریت بودجه و افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه ­ای

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده بورس

Posted in آموزشی

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار – دانلود پایان نامه ارشد

Posted in آموزشی

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران