Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر عملکرد کاری حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل

Posted in جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی، بر روی صید ماهی سفیددر حوضه جنوب غربی دریای خزر

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

Posted in رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

Posted in آموزشی

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار – دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در مراحل چرخه عمر شركت‌هاي پذيرفته ‏شده در بورس

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد: ارتباط بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ

Posted in رشته مدیریت

دانلود پایان نامه : بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران

Posted in رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی علل عدم بكارگیری RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین