Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری درباره جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی

Posted in آموزشی

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی در بورس اوراق بهادار – دانلود پایان نامه

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه حسابداری: بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌ های مالی و رشد شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه حسابداری: تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها در سازمان حسابرسی

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائی ها و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه:بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

Posted in تربیت بدنی

پایان نامه ارشد : مقایسه رفتار کارآفرینانه کارکنان اداره ورزش و جوانان با شهرداری شهر همدان