Posted in آموزشی

بررسی تأثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت های صنعتی

Posted in آموزشی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور – پایان نامه ارشد

Posted in آموزشی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده

Posted in رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد: ارزیابی اثرات جایگاه و مقبولیت برتر واحدهای تجاری در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد :بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارتباطات دهان به دهان مشتریان با میانجی گری وفاداری مشتری شعب بانک ملی