اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در بهبود شاخصهای شرکت سهامی آلومینیوم -پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم  قسمتی از متن پایان نامه […]

Read More →

تفاوت بین بازدهی سهام در بین سه گروه(زیر ۲۰ درصد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد وبالای ۵۰ درصد)-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام  قسمتی از متن پایان نامه : اهمیت موضوع – دلایل تحقیق […]

Read More →

ارتباط بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام  قسمتی از متن پایان نامه : . مفروضات […]

Read More →

برسی تاثیرسیستم جامع مالی نفت بر ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری  قسمتی از متن پایان نامه : . خصوصیات […]

Read More →

تعیین رابطه بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار  قسمتی از متن پایان نامه : هزینه­های اختیاری کاهش […]

Read More →