بررسی محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام قسمتی از متن پایان نامه : . ۲-۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی  ۱-۲-۳-۲استراتژی میانگین متحرک میانگین […]

Read More →

تعیین رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک سود نقدی-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود در بانکها  قسمتی از متن پایان نامه : .  عوامل موثر در ریسک تجاری ریموند پی عوامل موثر در ریسک تجاری […]

Read More →

اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در بهبود شاخصهای شرکت سهامی آلومینیوم -پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم  قسمتی از متن پایان نامه :   پیشنهادات: ۱- به منظور تبیین […]

Read More →

رابطه بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه -پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه  قسمتی از متن پایان نامه : . ۲ دیدگاه ترجیحی تئوری جایگزین و رقیب برای مدل توازی، مدل ترجیحی می […]

Read More →

تفاوت بین بازدهی سهام در بین سه گروه(زیر ۲۰ درصد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد وبالای ۵۰ درصد)-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام  قسمتی از متن پایان نامه : اهمیت موضوع – دلایل تحقیق : بر اساس تحقیقی که بر روی […]

Read More →

ارتباط بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام  قسمتی از متن پایان نامه : . مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مدل […]

Read More →

برسی تاثیرسیستم جامع مالی نفت بر ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری  قسمتی از متن پایان نامه : . خصوصیات کیفی مرتبط باارائه اطلاعات خصوصیات مربوط به […]

Read More →

دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت  قسمتی از متن پایان نامه : . ۲ رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه ساختار مالکیت از […]

Read More →

تعیین رابطه بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار  قسمتی از متن پایان نامه : هزینه­های اختیاری کاهش در هزینه­های اختیاری ممکن است موجب از […]

Read More →