بررسی تصمیمات ساختار سرمایه-پایان نامه رشته حسابداری

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیه سوم:

کلارک،2010 نشان می دهد زمانی که ارزش نهایی انعطاف پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد سایر متغیر های تاثیر گذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می دهند و به عبارتی بهتر انعطاف پذیری مهمترین عامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه می شود. انعطاف پذیری مالی نتیجه فرآیند ساختار سرمایه و از طرفی خود عاملی تاثیر گذار بر تصمیمات ساختار سرمایه است، در واقع عاملی کلیدی است که خود منبعث از تصمیمات ساختار سرمایه بوده و از طرف دیگر مبداء تمامی تصمیمات ساختار سرمایه است. لذا فرضیه سوم به صورت زیر تبیین شد.

  • ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها دارد.

نحوه آزمون فرضیه های اول تا سوم:

در این تحقیق برای آزمون فرضیه اول که به دو فرضیه فرعی تقسیم می شود، برای آزمون فرضیه 1-1) از مدل 1 استفاده می شود و در صورتی که  مثبت و معنادار باشد فرضیه تائید می شود. برای آزمون فرضیه 2-1) از مدل 4 استفاده می شود و در صورتی که  مثبت و معنادار باشد فرضیه تائید می شود.  برای آزمون فرضیه دوم از مدل 6 استفاده می شود و در صورتی که  منفی و معنادار باشد فرضیه تائید می شود.  برای آزمون فرضیه سوم از مدل 3 استفاده می شود و برای آزمون ابتدا ارزش نهایی انعطاف پذیری به دهک ها تقسیم می شود. اگر با افزایش دهک ها،  مدل کاهش یابد فرضیه تائید می شود. در واقع این آزمون نشان می دهد که با افزایش ارزش نهایی انعطاف پذیری سایر متغیر ها دارای توان تبیین  تغییرات در ساختار سرمایه نیستند و ارزش نهایی انعطاف پذیری نقش بیشتری بر تصمیمات ساختار سرمایه(نسبت اهرمی) ایفاء می کند. به علاوه برای آزمون فرضیه سوم مدل 6 یک بار بدون ارزش نهایی وجه نقد و یک بار نیز فقط با ارزش نهایی وجه نقد مورد آزمون قرار خواهد گرفت هر کدام دارای  بیشتری بودند آن متغیر یا متغیر ها دارای بیشترین تاثیر بر ساختار سرمایه ميباشند.

3-3روش تحقیق:

این تحقیق از نوع تحقيقات همبستگی است که برای بدست آوردن ضرایب مدل از تحلیل رگرسیون استفاده خواهد کرد. روش همبستگی از روش تحقیق های توصیفی(غیرآزمایشی) است(سرمد، بازرگان،1385). تحقیقات همبستگی، شامل کلیه تحقیقاتی است که درآنها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف و تعیین شود. این تحقیق از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع کاربردی است. در واقع  سرمایه گذاران می توانند با اتکا بر نتایج تحقیق، در مورد انعطاف پذیری شرکتها دانش بیشتری کسب نموده و در تصمیمات اقتصادی خود لحاظ نمایند که در نهایت می تواند به تخصیص بهینه منابع کمک نماید.

4-3جـامـعه آمـاری:

مفهوم جامعه آماری یکی از مفاهیم اساسی است که آن را تعریف نمی کنند بلکه به عنوان مفهوم اولیه توصیف کرده و به صورت زیر بیان می شود: مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک اشته باشند و یکجا در نظر گرفته شوند، جامعه آماری گفته می شود (منصورفر،1385،ص 2).

شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می باشد که در وضعیت کنونی گزارشگری و افشاء اطلاعات در ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود می باشد. بنابراین در این تحقیق جامعه آماری متشکل از شرکتهایی است که دارای ویژگی های زیر (صفت مشخصه)باشند.

  1. جزو شرکتهای تولیدی باشد. شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی دارای ماهیت متفاوت هستند.
  2. سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد
  3. قبل از سال 83 در بورس پذیرفته شده باشند.
  4. سهام شرکتها بیشتر از 3 ماه وقفه معاملاتی نداشته باشد. به علت اینکه برای محاسبه بازدهی از معاملات روزانه سهام استفاده خواهد شد بنابراین براي شرکتهایی که دارای وقفه معاملاتی باشند نمی توان بازدهی محاسبه کرد.

5-3قلمرو زمانی تحقیق:

دوره زماني مورد بررسي اين تحقيق فاصله بين سالهاي83  تا 88 به مدت 6 سال مي باشد.

6-3نمونه آماری:

نمونه عبارت است از تعداد محدودی از اعضاء جامعه آماری که بیانگر ویژگی های اصلی جامعه باشد(آذرو مؤمنی،1377 الف،ص6). مزیت انتخاب نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت یک محقق و صرفه جویی در منابع مالی است، زیرا از طریق مطالعه یک نمونه به نسبت کوچک و با اجرای نمونه گیری صحیح و پذیرش مقدار ناچیزی خطا، پژوهشگر به نتایج درستی خواهد رسید(دلاور،1385، ص120).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت وردتاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *